hæfnigreiningar

 

Starfaprófílar

Niðurstaða hæfnigreiningar kallast starfsprófíll og inniheldur hann:

  • Stutta skilgreiningu á starfinu.
  • Lista yfir helstu viðfangsefni starfsins.
  • Önnur mikilvæg atriði (ef við á).
  • Listi yfir þá hæfniþætti sem mikilvægastir eru til að starfið sé innt af hendi á árangursríkan hátt ásamt lýsingu á hæfninni á viðeigandi þrepi.

Starfaprófíll dregur því fram um hvaða starf er að ræða og hvaða hæfni þarf til að sinna því.

Til að undirbúa starfsfólk fyrir viðkomandi starf er hægt að byggja nám á þeim hæfnikröfum sem þar er lýst og einnig geta starfaprófílar nýst sem grunnur að viðmiðum við raunfærnimat.

Þrep hæfniþáttanna gefur til kynna hvar nám til undirbúnings starfinu mundi flokkast í viðmiðaramma um íslenska menntun.

FA safnar starfaprófílum í eigin hæfnigrunn en í hann fara aðeins niðurstöður sem hafa fengist með aðferðum og verkfærum eins og FA lýsir og notar.

Starfaprófílar í hæfnigrunni FA

Starf Dæmi um starfsheiti Þrep Nánari lýsing
 Starf í verslun á fyrsta þrepi  Verslunarmaður  1. Starfaprófíll verslunarmaður
 Starf í verslun á öðru þrepi  Verslunarfulltrúi  2. Starfaprófíll verslunarfulltrúi
 Starf í verslun á þriðja þrepi  Millistjórnandi  3. Starfaprófíll millistjórnandi
 Starf í verslun á fjórða þrepi  Verslunarstjóri  4. Starfaprófíll verslunarstjóri
 Starf í skógrækt á örðu þrepi  Skógarmaður  2. Starfaprófíll skógarmaður
 Starf í þjálfun á þriðja þrepi  Starfsþjálfi  3. Starfaprófíll starfsþjálfi
 Starf í tækniþjónustu á fyrsta þrepi  Starfsmaður í tækniþjónustu  1. Starfaprófíll tækniþjónusta
 Starf í upplýsingatækni á öðru þrepi    2. Starfaprófíll upplýsingatækni
 Starf í ferðaþjónustu á fyrsta þrepi  Þjónusta í veitingasal  1. Starfaprófíll veitingasalur
 Starf í ferðaþjónustu á fyrsta þrepi  Starf við þrif og þvotta  1. Starfaprófíll þrif
 Starf í ferðaþjónustu á fysta þrepi  Starf í eldhúsi  1. Starfaprófíll eldhús
 Starf í ferðaþjónustu á öðru þrepi  Móttaka á gisti- og veitingahúsum  2. Starfaprófíll móttaka
 Starf í matvælaiðnaði á fyrsta þrepi    1. Starfaprófíll matvælaiðnaður
 Starf í rannsóknum á fyrsta þrepi  Rannsóknartæknir  1. Starfaprófíll rannsóknartæknir
 Starf í skjalavörslu á öðru þrepi  Starfsmaður við skjalaumsjón  2. Starfaprófíll skjalaumsjón
Share This