Starfaprófílar

Niðurstaða hæfnigreiningar kallast starfsprófíll og inniheldur hann:

  • Stutta skilgreiningu á starfinu.
  • Lista yfir helstu viðfangsefni starfsins.
  • Önnur mikilvæg atriði (ef við á).
  • Listi yfir þá hæfniþætti sem mikilvægastir eru til að starfið sé innt af hendi á árangursríkan hátt ásamt lýsingu á hæfninni á viðeigandi þrepi.

Starfaprófíll dregur því fram um hvaða starf er að ræða og hvaða hæfni þarf til að sinna því.

Til að undirbúa starfsfólk fyrir viðkomandi starf er hægt að byggja nám á þeim hæfnikröfum sem þar er lýst og einnig geta starfaprófílar nýst sem grunnur að viðmiðum við raunfærnimat.

Þrep hæfniþáttanna gefur til kynna hvar nám til undirbúnings starfinu mundi flokkast í viðmiðaramma um íslenska menntun.

FA safnar starfaprófílum í eigin hæfnigrunn en í hann fara aðeins niðurstöður sem hafa fengist með aðferðum og verkfærum eins og FA lýsir og notar.

 

Starfaprófílar í hæfnigrunni FA:

 

Starf Dæmi um starfsheiti Þrep
Starf í verslun á fyrsta þrepi Verslunarmaður 1.
Starf í verslun á öðru þrepi Verslunarfulltrúi 2.
Starf í verslun á þriðja þrepi Millistjórnandi 3.
Starf í verslun á fjórða þrepi Verslunarstjóri 4.
Starf í skógrækt á öðru þrepi Skógarmaður 2.
Starf í þjálfun á þriðja þrepi Starfsþjálfi 3.
Starf í tækniþjónustu á fyrsta þrepi Starfsmaður í tækniþjónustu 1.
Starf í ferðaþjónustu á fyrsta þrepi Þjónusta í veitingasal 1.
Starf í ferðaþjónustu á fyrsta þrepi Starf við þrif og þvotta 1.
Starf í ferðaþjónustu á fyrsta þrepi Starf í eldhúsi 1.
Starf í ferðaþjónustu á öðru þrepi Móttaka á gisti- og veitingahúsum 2.
Starf í matvælaiðnaði á fyrsta þrepi   1.
Starf í rannsóknum á fyrsta þrepi Rannsóknartæknir 1.
Starf í skjalavörslu á fyrsta þrepi Starfsmaður í skjalavörslu 1.
Starf í upplýsingatækni á öðru þrepi   2.