Select Page

Fræðslusjóður

Nýsköpunar- og þróunarverkefni

Fræðslusjóður veitir styrki til skilgreindra nýsköpunar- og þróunarverkefna á sviði framhaldsfræðslu. Úthlutunarnefnd á vegum Fræðslusjóðs metur umsóknir og ákveður fjárhæð til úthlutunar á hverju ári.

Auglýst er eftir umsóknum í mars ár hvert.

 

Úthlutun 2021
Í mars 2021 auglýsti Fræðslusjóður eftir umsóknum um styrki til nýsköpunar- og þróunarverkefna í framhaldsfræðslu. Alls bárust 26 umsókn, samtals að upphæð rúmar 81 milljónir.
Stjórn Fræðslusjóðs velur úthlutunarnefnd til að fara yfir umsóknir og gera tillögu til stjórnar. Úthlutunarnefnd gerði tillögu um úthlutun til 10 verkefna, samtals að upphæð 28.132.000.
Stjórn Fræðslusjóðs samþykkti að veita til eftirfarandi verkefna:
Heiti verkefnis Úthlutun Kynning Vefslóð
Austurbrú Það er LEIKUR að læra íslensku  2.708.000   Kynning  www.austurbru.is 
NORTH Consulting ehf Samfélagsfrumkvöðlar – námskeið og námskrá í samfélagslegri nýsköpun 3.300.000  Kynning  www.northconsulting.is 
Mímir símenntun Nýir tímar-ný hæfni: netforritunarnámskeið með starfstengdri íslensku fyriri innflytjendur 2.145.000  Kynning  www.mimir.is 
SÍMEY, Símenntunarmiðstöð Eyjafjarðar Sjálfbærniskólinn 3.300.000  Kynning  www.simey.is 
SÍMEY, símenntunarmiðstöð Eyjafjarðar
Rafrænt hæfnimat í íslensku – innleiðing 1.100.000  Kynning  www.simey.is 
Gerum betur ehf FAGMENNSKA – Þjónað til borðs 3.300.000  Kynning  www.gerumbetur.is 
IÐAN fræðslusetur ehf. Enska fyrir þig – STAFRÆNT OG GRÆNT 2.979.000  Kynning  www.idan.is 
Miðstöð símenntunar á Suðurnesjum Microsoft Teams og starfaprófíll leiðbeinanda í fullorðinsfræðslu 3.300.000  Kynning  www.mss.is 
Mímir símenntun Þarfa- og væntingagreining og netkönnun á starfstengdum og almennum námskeiðum í íslensku 3.000.000  Kynning  www.mimir.is 
RAFMENNT Þróun vottaðra námsleiða í öryggisfræðum vegna uppsetningar á sviðsbúnaði 3.000.000  Kynning  www.rafmennt.is 
Samtals úthlutun 28.132.000    
Úthlutun 2020
Í mars 2020 auglýsti Fræðslusjóður eftir umsóknum um styrki til nýsköpunar- og þróunarverkefna í framhaldsfræðslu. Alls bárust 51 umsókn, samtals að upphæð tæpar 138 milljónir.
Stjórn Fræðslusjóðs velur úthlutunarnefnd til að fara yfir umsóknir og gera tillögu til stjórnar. Úthlutunarnefnd gerði tillögu um úthlutun til 14 verkefna, samtals að upphæð 37.939.000.
Stjórn Fræðslusjóðs samþykkti að veita til eftirfarandi verkefna:
Umsækjandi Heiti verkefnis Úthlutun Samantekt Vefslóð
IÐAN fræðslusetur Rafrænt raunfærnimat 5.000.000    
Gerum betur ehf. Þjónustuþjálfun með sýndarveruleika 3.300.000  Samantekt www.gerumbetur.is
Senza Partners ehf. Fjölnota hraðall fyrir frumkvöðla með stutta skólagöngu 3.000.000  Samantekt  www.senza.is 
Framvegis miðstöð símenntunar Tæknilæsi og tölvuhæfni – vinnuumhverfi samtímans 2.710.000  Samantekt  www.framvegis.is
Mímir símenntun Námskeið fyrir leiðbeinendur kennsluaðferðarinnar Að lesa stærðfræði 1.200.000    
Símenntunarmiðstöð Eyjafjarðar Íslenska sem annað mál – rafrænt raunfærnimat 3.073.000  Samantekt  www.simey.is
Símenntunarmiðstöð Eyjafjarðar Raunfærnimat – sundlaugaverðir og starfsfólk í íþróttahúsum 2.336.000    
Trappa  Íslenskuþjálfarinn innan verslunar og þjónustu 1.670.000 Samantekt www.trappa.is
Apon SLF AponEdu kennsluhugbúnaður 3.300.000    
Gerum betur ehf Fjölbreyttar aðferðir í fjarkennslu 1.950.000  Samantekt  www.gerumbetur.is
Keilir – Miðstöð vísinda, fræða og atvinnulífs Frumgreinanám fyrir innflytjendur 800.000    
Emil B. Karlsson Stjórnun rafrænna viðskipta 3.300.000  Samantekt  
Locatify ehf. Ratleikur sem tól í símenntun 3.000.000    
Farskólinn Norðurlandi vestra Fjölbreyttari landbúnaður 3.300.000    
Samtals úthlutun 37.939.000    
Úthlutun 2019
Í mars 2019 auglýsti Fræðslusjóður eftir umsóknum í Þróunarsjóð framhaldsfræðslu vegna styrkja til nýsköpunar- og þróunarverkefna í framhaldsfræðslu. Alls bárust 27 umsóknir, samtals að upphæð rúmar 60 milljónir.
Stjórn Fræðslusjóðs velur úthlutunarnefnd til að fara yfir umsóknir og gera tillögu til stjórnar Fræðslusjóðs um afgreiðslu. Tillaga úthlutnarnefndar var lögð fyrir stjórnarfund 28. maí og var samþykkt að veita styrki til 14 verkefna, samtals að upphæð tæpar 35,4 milljónir.
Veitt var til eftirfarandi verkefna:
Umsækjandi Heiti verkefnis Úthlutun Samantekt Vefslóð
Fræðslunetið – símenntun á Suðurlandi Ferðaþjónn – námslýsingar og tilraunakennsla 3.000.000    
Fræðslunetið Starfsmennt Efling safrænnar hæfni opinberra starfsmanna 3.000.000  Samantekt  www.smennt.is 
Framvegis, miðstöð símenntunar Stafræn smiðja – grunnur að forritun 1.992.000    
IÐAN fræðslusetur Fjórða – þekkingartorg um fjórðu iðnbyltinguna 2.859.000    
Miðstöð símenntunar á Suðurnesjum Sveigjanlegt nám – sveigjanleg kennsla 2.383.000  Samantekt  www.mss.is 
Mímir símenntun „Að lesa stærðfræði“. Sjálfsstyrking fyrir nemendur í stærðfræði 2.859.000  Samantekt  www.mimir.is 
Mímir símenntun Þróun stafrænnar handbókar með myndefni í náms- og starfsráðgjöf 2.856.000    
Mímir símenntun Rafrænt íslenskumat fyrir atvinnulífið 2.859.000    
Rakel Sigurgeirsdóttir Íslenska án áreynslu: Myndorðaspjöld 3.000.000    
Símenntunarmiðstöð Eyjafjarðar Rafræn sjálfsgreining á almennri starfshæfni 3.000.000    
Símenntunarmiðstöð Vesturlands Einstaklingsmiðuð fjarkennsla í íslensku í dreifðum byggðum 1.191.000    
Sólborg Jónsdóttir Kennslumyndbönd í íslensku fyrir kennara 1.811.000    
Þekkingarnet Þingeyinga Móttaka nýrra Íslendinga – Rafræn handbók 2.145.000  Samantekt  www.hac.is 
Trappa ehf Vertu þinn eignin námssmiður 2.402.000    
Samtals úthlutun 35.357.000    
Úthlutun 2018
Í mars 2018 auglýsti Fræðslusjóður eftir umsóknum í Þróunarsjóð framhaldsfræðslu vegna styrkja til nýsköpunar- og þróunarverkefna í framhaldsfræðslu. Alls bárust 20 umsóknir um styrki en úthlutað var til 16 verkefna að þessu sinni.Stjórn Fræðslusjóðs velur úthlutunarnefnd til að fara yfir umsóknir og gera tillögu til stjórnar Fræðslusjóðs um afgreiðslu. Heildarupphæð umsókna var  tæpar 40,8 millj. kr. og úthlutað var rúmlega 36 millj. kr. Úthlutanir voru samþykktar á fundir stjórnar 28. maí s.l.
Umsækjandi Heiti verkefnis Úthlutun Samantekt Vefslóð
Gerum betur ehf. VÚ – verklegar úrlausnir 3.000.000 Samantekt www.gerumbetur.is
Eyjólfur Sturlaugsson og Birna Jakobsdóttir Fagleg fyrirtækjafræðsla (skammstafað FFF) 3.000.000    
Austurbrú ses. Rafrænt framhaldsnámsefni fyrir þjónustufulltrúa í upplýsingamiðstöðvum og starfsf. í móttöku ferðaþj. 3.000.000 Samantekt www.austurbru.is
Fræðslunetið – símenntun á Suðurlandi Ferðaþjónn – námskrárgerð í kjölfar hæfnigreiningar 3.000.000 Samantekt www.fraedslunetid.is
Fræðslumiðstöð Vestfjarða Velferð eldisfiska – þjálfun starfsfólks og aðferðir 3.000.000 Samantekt www.frmst.is
Framvegis Hæfniþróun á vinnumarkaði og fjórða iðnbyltingin 2.761.000  Samantekt  www.framvegis.is 
IÐAN fræðslusetur Stafræn framtíð í raunfærnimati 2.500.000    
KOMPÁS þekkingarsamfélag / GoGet ehf Hugtakasafn ferðaþjónustunnar – óháð stað og stund 2.200.000    
Þekkingarnet Þingeyinga Framhaldsfræðsluþjónusta í dreifðum byggðum 2.000.000 Samantekt www.hac.is
Skerpa – námskeið Námsefni fyrir starfsfólk í veitingasal 1.485.000    
IÐAN fræðslusetur Fjarnám í veitingaþjónustu 1.485.000    
Mímir símenntun Hæfnigreinning starfs sendils og hæfnigreining starfs almenns starfsmanns í heimaþjónustu (umönnun) 1.380.000    
Símenntunarmiðstöð Eyjafjarðar Hæfnigreining á starfi liðveitanda 875.000 Samantekt www.simey.is
Framvegis Hæfnigreining starfs skólaliða 793.000    
Miðstöð símenntunar á Suðurnesjum Starfsmenntun í fiski – hvenær sem er 2.850.000 Samantekt www.mss.is
Miðstöð símenntunar á Suðurnesjum Gæðamatur og ferðaþjónusta 2.850.000 Samantekt www.mss.is
36.179.000    
Úthlutun 2017
Í apríl 2017 auglýsti Fræðslusjóður eftir umsóknum í Þróunarsjóð framhaldsfræðslu vegna styrkja til nýsköpunar- og þróunarverkefna í framhaldsfræðslu. Alls bárust 28 umsóknir um styrki en úthlutað var til 15 verkefna að þessu sinni. Stjórn Fræðslusjóðs velur úthlutunarnefnd til að fara yfir umsóknir og gera tillögu til stjórnar Fræðslusjóðs um afgreiðslu. Heildarupphæð umsókna var  tæpar 75 millj. kr. og úthlutað var rúmlega 36 millj. kr. Úthlutanir voru samþykktar á fundir stjórnar 29. maí s.l.
Umsækjandi Heiti verkefnis Úthlutun Samantekt Vefslóð
Rafiðnaðarskólinn ehf Þróun gagnvirks námsefnis í tæknigreinum 2.850.000 Samantekt www.rafmennt.is 
Fræðslunetið – símenntun á Suðurlandi Fjarkinn – rafræn námskeið í ferðaþjónustu 2.220.000  Samantekt  www.fraedslunet.is 
Framvegis Færniþróun á sviði framhaldsfræðslu 2.420.000  Samantekt  www.framvegis.is 
Miðstöð símenntunar á Suðurnesjum Gæðamatur og ferðaþjónusta 2.850.000    
Fræðslunetið – símenntun á Suðurlandi Starfstengd íslenska fyrir erlenda starfsmenn á dvalar og hjúkrunarheimilum 1.400.000  Samantekt  www.fraedslunet.is 
Símenntunarmiðstöð Eyjafjarðar Hæfnigreining og raunfærnimat iðnverkamanna þrep 1-3 1.970.000 Samantekt www.simey.is
Háskólafélag Suðurlands Ferðamálabrú – rafrænt námsefni 2.320.000    
Miðstöð símenntunar á Suðurnesjum Starfsmenntun í fiski – hvenær sem er 2.850.000    
Símenntunarmiðstöð Eyjafjarðar Raunfærnimat og starfsþróun í ferðaþjónustu 2.850.000 Samantekt www.simey.is
Þekkingarnet Þingeyinga Virkjum vinnustaðinn: Fullorðinsfræðsla um samskiptamiðla 2.850.000  Samantekt  www.hac.is 
Rakel Sigurgeirsdóttir Íslenskunámann 1.430.000 Samantekt www.islenskunaman.is 
Fræðslunetið – símenntun á Suðurlandi Grunnmenntun í ferðaþjónustu – starfagreiningar og raunfærnimat 2.850.000  Samantekt  www.fraedslunet.is 
Austurbrú Rafrænt kennsluefni fyrir starfsfólk ferðaþjónustu 2.850.000  Samantekt  www.austurbru.is 
Mímir – símenntun Námskrá fyrir reynda hópferðabílstjóra í ferðaþjónustu 1.980.000  Samantekt  www.mimir.is 
Símenntunarmiðstöð Eyjafjarðar Hæfnigreiningar og raunfærnimat starfsfólks íþróttamannvirkja 2.430.000 Samantekt www.simey.is
36.120.000    

 

Úthlutun 2016

Í mars 2016 auglýsti Fræðslusjóður eftir umsóknum í Þróunarsjóð framhaldsfræðslu vegna styrkja til nýsköpunar- og þróunarverkefna í framhaldsfræðslu. Alls bárust 29 umsóknir um styrki en úthlutað var til 14 verkefna að þessu sinni.

Umsækjandi Heiti verkefnis Úthlutun
Framvegis miðstöð símenntunar HAM námskrá og skimun 3.000.000
Gerum betur ehf. Góða ferð – starfræn verkfærakista – fjölbreyttar æfingar og verkefni fyrir nám í ferða þjónustu 3.000.000
IÐAN fræðslusetur Raunfærnimat á móti hæfnikröfum barþjóna 2.950.000
IÐAN fræðslusetur Kennslumyndskeið fyrir þernur og barþjóna 1.000.000
IÐAN fræðslusetur Raunfærnimat á móti hæfnikröfum þerna 2.370.000
Kvasir – samtök fræðslu og símenntunarmiðstöðva Markaðssetning á framhaldsfræðslu – sameiginlegt átak símenntunarmiðstöðva á Íslandi 3.000.000
Miðstöð símenntunar á Suðurnesjum Grunnleikni í stærðfræði 1.350.000
Mímir – símenntun Raunfærnimat á móti störfum í ferðaþjónustu 2.246.000
Mímir – símenntun Þróun fjarnáms í íslensku sem öðru máli 1.996.000
Símenntunarmiðstöð Eyjafjarðar Hæfnigreining starfa innan ferðaþjónustunnar, raunfærnimat og námskrárgerð 3.000.000
Símenntunarmiðstöð Eyjafjarðar Hæfnigreiningar og raunfærnimat í sjávarútvegsfyrirtækjum 3.000.000
Símenntunarmiðstöð Eyjafjarðar Námskrá í almennri starfshæfni 1.630.000
Þekkinganet Þingeyinga Námsmat í framhaldsfræðslu 2.300.000
33.758.100
Úthlutun 2015

Í mars 2015 auglýsti Fræðslusjóður eftir umsóknum í Þróunarsjóð framhaldsfræðslu vegna styrkja til nýsköpunar- og þróunarverkefna í framhaldsfræðslu. Alls bárust 64 umsóknir um styrki en úthlutað var til 12 verkefna að þessu sinni.

Umsækjandi Heiti verkefnis Styrkveiting Afurðir
Austurbrú ses. Stafræn framleiðsla fyrir alla 2.300.000  
Framvegis – miðstöð símenntunar Tölvubraut upplýsingatækniskólans 3.000.000  
Framvegis – miðstöð símenntunar Raunfærnimat – Tækniþjónusta – Inngangur að kerfisstjórnun 2.400.000  
Farmvegis – miðstöð símenntunar Skjalastjórnun og upplýsingatækni 600.000  
Fræðslunetið – símenntun á Suðurlandi Gátlistar v.raunfærnimats á Fjallamennskubraut FAS 647.740  
Miðstöð símenntunar á Suðurnesjum Vendikennsla í íslensku I 974.000  
Miðstöð símenntunar á Suðurnesjum Gæðahandbók fyrir starfsnám 1.500.000  
Mímir – símenntun Raunfærnimat í öryggisfræðum í afþreyingarþjónustu 2.125.660  
Rakel Sigurgeirsdóttir Íslenska með breyttri endurtekningu 2.000.000  
Sif Einarsdóttir Þróun á áhugakönnun fyrir fullorðna 3.000.000  
Símey Menningarlæsi 1.425.000  
Þekkinganet Þingeyinga Þróun matslista í vinnustaðanámi 1.280.000  
    21.252.400