Select Page

Fræðslusjóður

Nýsköpunar- og þróunarverkefni

Fræðslusjóður veitir styrki til skilgreindra nýsköpunar- og þróunarverkefna á sviði framhaldsfræðslu. Úthlutunarnefnd á vegum Fræðslusjóðs metur umsóknir og ákveður fjárhæð til úthlutunar á hverju ári.

Auglýst er eftir umsóknum í mars ár hvert.

Í úthlutunarnefnd 2020 eru eftirfarandi:

Sólveig B. Gunnarsdóttir frá SA – formaður
Eyrún Björk Valsdóttir  frá ASÍ
Elín Valgerður Margrétardóttir frá Samb.ísl.sveitarfélaga og fjármálaráðun.
Jóhanna Þórdórsdóttir frá BSRB

Úthlutun 2020
Í mars 2020 auglýsti Fræðslusjóður eftir umsóknum um styrki til nýsköpunar- og þróunarverkefna í framhaldsfræðslu. Alls bárust 51 umsókn, samtals að upphæð tæpar 138 milljónir.
Stjórn Fræðslusjóðs velur úthlutunarnefnd til að fara yfir umsóknir og gera tillögu til stjórnar. Úthlutunarnefnd gerði tillögu um úthlutun til 14 verkefna, samtals að upphæð 37.939.000.
Stjórn Fræðslusjóðs samþykkti að veita til eftirfarandi verkefna:
Umsækjandi Heiti verkefnis Úthlutun
IÐAN fræðslusetur Rafrænt raunfærnimat 5.000.000
Gerum betur ehf. Þjónustuþjálfun með sýndarveruleika 3.300.000
Senza Partners ehf. Fjölnota hraðall fyrir frumkvöðla með stutta skólagöngu 3.000.000
Framvegis miðstöð símenntunar Tæknilæsi og tölvuhæfni – vinnuumhverfi samtímans 2.710.000
Mímir símenntun Námskeið fyrir leiðbeinendur kennsluaðferðarinnar Að lesa stærðfræði 1.200.000
Símenntunarmiðstöð Eyjafjarðar Íslenska sem annað mál – rafrænt raunfærnimat 3.073.000
Símenntunarmiðstöð Eyjafjarðar Raunfærnimat – sundlaugaverðir og starfsfólk í íþróttahúsum 2.336.000
Trappa  Íslenskuþjálfarinn innan verslunar og þjónustu 1.670.000
Apon SLF AponEdu kennsluhugbúnaður 3.300.000
Gerum betur ehf Fjölbreyttar aðferðir í fjarkennslu 1.950.000
Keilir – Miðstöð vísinda, fræða og atvinnulífs Frumgreinanám fyrir innflytjendur 800.000
Emil B. Karlsson Stjórnun rafrænna viðskipta 3.300.000
Locatify ehf Ratleikur sem tól í símenntun 3.000.000
Farskólinn Norðurlandi vestra Fjölbreyttari landbúnaður 3.300.000
Samtals úthlutun 37.939.000
Úthlutun 2019
Í mars 2019 auglýsti Fræðslusjóður eftir umsóknum í Þróunarsjóð framhaldsfræðslu vegna styrkja til nýsköpunar- og þróunarverkefna í framhaldsfræðslu. Alls bárust 27 umsóknir, samtals að upphæð rúmar 60 milljónir.
Stjórn Fræðslusjóðs velur úthlutunarnefnd til að fara yfir umsóknir og gera tillögu til stjórnar Fræðslusjóðs um afgreiðslu. Tillaga úthlutnarnefndar var lögð fyrir stjórnarfund 28. maí og var samþykkt að veita styrki til 14 verkefna, samtals að upphæð tæpar 35,4 milljónir.
Veitt var til eftirfarandi verkefna:
Umsækjandi Heiti verkefnis Úthlutun
Fræðslunetið – símenntun á Suðurlandi Ferðaþjónn – námslýsingar og tilraunakennsla 3.000.000
Fræðslunetið Starfsmennt Efling safrænnar hæfni opinberra starfsmanna 3.000.000
Framvegis, miðstöð símenntunar Stafræn smiðja – grunnur að forritun 1.992.000
IÐAN fræðslusetur Fjórða – þekkingartorg um fjórðu iðnbyltinguna 2.859.000
Miðstöð símenntunar á Suðurnesjum Sveigjanlegt nám – sveigjanleg kennsla 2.383.000
Mímir símenntun “Að lesa stærðfræði”. Sjálfsstyrking fyrir nemendur í stærðfræði 2.859.000
Mímir símenntun Þróun stafrænnar handbókar með myndefni í náms- og starfsráðgjöf 2.856.000
Mímir símenntun Rafrænt íslenskumat fyrir atvinnulífið 2.859.000
Rakel Sigurgeirsdóttir Íslenska án áreynslu: Myndorðaspjöld 3.000.000
Símenntunarmiðstöð Eyjafjarðar Rafræn sjálfsgreining á almennri starfshæfni 3.000.000
Símenntunarmiðstöð Vesturlands Einstaklingsmiðuð fjarkennsla í íslensku í dreifðum byggðum 1.191.000
Sólborg Jónsdóttir Kennslumyndbönd í íslensku fyrir kennara 1.811.000
Þekkingarnet Þingeyinga Móttaka nýrra Íslendinga – Rafræn handbók 2.145.000
Trappa ehf Vertu þinn eignin námssmiður 2.402.000
     
  Samtals úthlutun 35.357.000
Úthlutun 2018
Í mars 2018 auglýsti Fræðslusjóður eftir umsóknum í Þróunarsjóð framhaldsfræðslu vegna styrkja til nýsköpunar- og þróunarverkefna í framhaldsfræðslu. Alls bárust 20 umsóknir um styrki en úthlutað var til 16 verkefna að þessu sinni.Stjórn Fræðslusjóðs velur úthlutunarnefnd til að fara yfir umsóknir og gera tillögu til stjórnar Fræðslusjóðs um afgreiðslu. Heildarupphæð umsókna var  tæpar 40,8 millj. kr. og úthlutað var rúmlega 36 millj. kr. Úthlutanir voru samþykktar á fundir stjórnar 28. maí s.l.
Umsækjandi Heiti verkefnis Úthlutun
Gerum betur ehf VÚ – verklegar úrlausnir 3.000.000
Eyjólfur Sturlaugsson og Birna Jakobsdóttir Fagleg fyrirtækjafræðsla (skammstafað FFF) 3.000.000
Austurbrú ses Rafrænt framhaldsnámsefni fyrir þjónustufulltrúa í upplýsingamiðstöðvum og starfsf. í móttöku ferðaþj. 3.000.000
Fræðslunetið – símenntun á Suðurlandi Ferðaþjónn – námskrárgerð í kjölfar hæfnigreiningar 3.000.000
Fræðslumiðstöð Vestfjarða Velferð eldisfiska – þjálfun starfsfólks og aðferðir 3.000.000
Framvegis Hæfniþróun á vinnumarkaði og fjórða iðnbyltingin 2.761.000
IÐAN fræðslusetur Stafræn framtíð í raunfærnimati 2.500.000
KOMPÁS þekkingarsamfélag / GoGet ehf Hugtakasafn ferðaþjónustunnar – óháð stað og stund 2.200.000
Þekkinganet Þingeyinga Framhaldsfræðsluþjónusta í dreifðum byggðum 2.000.000
Skerpa – námskeið Námsefni fyrir starfsfólk í veitingasal 1.485.000
IÐAN fræðslusetur Fjarnám í veitingaþjónustu 1.485.000
Mímir símenntun Hæfnigreinning starfs sendils og hæfnigreining starfs almenns starfsmanns í heimaþjónustu (umönnun) 1.380.000
Símenntunarmiðstöð Eyjafjarðar Hæfnigreining á starfi liðveitanda 875.000
Framvegis Hæfnigreining starfs skólaliða 793.000
Miðstöð símenntunar á Suðurnesjum Starfsmenntun í fiski – hvenær sem er 2.850.000
Miðstöð símenntunar á Suðurnesjum Gæðamatur og ferðaþjónusta 2.850.000
    36.179.000
Úthlutun 2017
Í apríl 2017 auglýsti Fræðslusjóður eftir umsóknum í Þróunarsjóð framhaldsfræðslu vegna styrkja til nýsköpunar- og þróunarverkefna í framhaldsfræðslu. Alls bárust 28 umsóknir um styrki en úthlutað var til 15 verkefna að þessu sinni.Stjórn Fræðslusjóðs velur úthlutunarnefnd til að fara yfir umsóknir og gera tillögu til stjórnar Fræðslusjóðs um afgreiðslu. Heildarupphæð umsókna var  tæpar 75 millj. kr. og úthlutað var rúmlega 36 millj. kr. Úthlutanir voru samþykktar á fundir stjórnar 29. maí s.l.
Umsækjandi Heiti verkefnis Úthlutun
Rafiðnaðarskólinn ehf Þróun gagnvirks námsefnis í tæknigreinum 2.850.000
Fræðslunetið – símenntun á Suðurlandi Fjarkinn – rafræn námskeið í ferðaþjónustu 2.220.000
 Framvegis Færniþróun á sviði framhaldsfræðslu 2.420.000
Miðstöð símenntunar á Suðurnesjum Gæðamatur og ferðaþjónusta 2.850.000
Fræðslunetið – símenntun á Suðurlandi Starfstengd íslenska fyrir erlenda starfsmenn á dvalar og hjúkrunarheimilum 1.400.000
Símenntunarmiðstöð Eyjafjarðar Hæfnigreining og raunfærnimat iðnverkamanna þrep 1-3 1.970.000
Háskólafélag Suðurlands Ferðamálabrú – rafrænt námsefni 2.320.000
Miðstöð símenntunar á Suðurnesjum Starfsmenntun í fiski – hvenær sem er 2.850.000
Símenntunarmiðstöð Eyjafjarðar Raunfærnimat og starfsþróun í ferðaþjónustu 2.850.000
Þekkinganet Þingeyinga Virkjum vinnustaðinn: Fullorðinsfræðsla um samskiptamiðla 2.850.000
Rakel Sigurgeirsdóttir Íslenskunámann 1.430.000
Fræðslunetið – símenntun á Suðurlandi Grunnmenntun í ferðaþjónustu – starfagreiningar og raunfærnimat 2.850.000
Austurbrú Rafrænt kennsluefni fyrir starfsfólk ferðaþjónustu 2.850.000
Mímir – símenntun Námskrá fyrir reynda hópferðabílstjóra í ferðaþjónustu 1.980.000
Símenntunarmiðstöð Eyjafjarðar Hæfnigreiningar og raunfærnimat starfsfólks íþróttamannvirkja 2.430.000
36.120.000

 

Úthlutun 2016

Í mars 2016 auglýsti Fræðslusjóður eftir umsóknum í Þróunarsjóð framhaldsfræðslu vegna styrkja til nýsköpunar- og þróunarverkefna í framhaldsfræðslu. Alls bárust 29 umsóknir um styrki en úthlutað var til 14 verkefna að þessu sinni.

Umsækjandi Heiti verkefnis Úthlutun
Framvegis miðstöð símenntunar HAM námskrá og skimun 3.000.000
Gerum betur ehf. Góða ferð – starfræn verkfærakista – fjölbreyttar æfingar og verkefni fyrir nám í ferða þjónustu 3.000.000
IÐAN fræðslusetur Raunfærnimat á móti hæfnikröfum barþjóna 2.950.000
IÐAN fræðslusetur Kennslumyndskeið fyrir þernur og barþjóna 1.000.000
IÐAN fræðslusetur Raunfærnimat á móti hæfnikröfum þerna 2.370.000
Kvasir – samtök fræðslu og símenntunarmiðstöðva Markaðssetning á framhaldsfræðslu – sameiginlegt átak símenntunarmiðstöðva á Íslandi 3.000.000
Miðstöð símenntunar á Suðurnesjum Grunnleikni í stærðfræði 1.350.000
Mímir – símenntun Raunfærnimat á móti störfum í ferðaþjónustu 2.246.000
Mímir – símenntun Þróun fjarnáms í íslensku sem öðru máli 1.996.000
Símenntunarmiðstöð Eyjafjarðar Hæfnigreining starfa innan ferðaþjónustunnar, raunfærnimat og námskrárgerð 3.000.000
Símenntunarmiðstöð Eyjafjarðar Hæfnigreiningar og raunfærnimat í sjávarútvegsfyrirtækjum 3.000.000
Símenntunarmiðstöð Eyjafjarðar Námskrá í almennri starfshæfni 1.630.000
Þekkinganet Þingeyinga Námsmat í framhaldsfræðslu 2.300.000
33.758.100
Úthlutun 2015

Í mars 2015 auglýsti Fræðslusjóður eftir umsóknum í Þróunarsjóð framhaldsfræðslu vegna styrkja til nýsköpunar- og þróunarverkefna í framhaldsfræðslu. Alls bárust 64 umsóknir um styrki en úthlutað var til 12 verkefna að þessu sinni.

Umsækjandi Heiti verkefnis Styrkveiting Afurðir
Austurbrú ses. Stafræn framleiðsla fyrir alla 2.300.000  
Framvegis – miðstöð símenntunar Tölvubraut upplýsingatækniskólans 3.000.000  
Framvegis – miðstöð símenntunar Raunfærnimat – Tækniþjónusta – Inngangur að kerfisstjórnun 2.400.000  
Farmvegis – miðstöð símenntunar Skjalastjórnun og upplýsingatækni 600.000  
Fræðslunetið – símenntun á Suðurlandi Gátlistar v.raunfærnimats á Fjallamennskubraut FAS 647.740  
Miðstöð símenntunar á Suðurnesjum Vendikennsla í íslensku I 974.000  
Miðstöð símenntunar á Suðurnesjum Gæðahandbók fyrir starfsnám 1.500.000  
Mímir – símenntun Raunfærnimat í öryggisfræðum í afþreyingarþjónustu 2.125.660  
Rakel Sigurgeirsdóttir Íslenska með breyttri endurtekningu 2.000.000  
Sif Einarsdóttir Þróun á áhugakönnun fyrir fullorðna 3.000.000  
Símey Menningarlæsi 1.425.000  
Þekkinganet Þingeyinga Þróun matslista í vinnustaðanámi 1.280.000  
    21.252.400