Ráðgjöf í framhaldsfræðslu

Fræðslumiðstöð atvinnulífsins styður við þróunarstarf á sviði náms- og starfsráðgjafar, veitir ráðgjöfum innan framhaldsfræðslunnar faglegan stuðning og eykur sérþekkingu í ráðgjöf í samræmi við gæðakröfur. Ráðgjöfin er víðtæk og lögð áhersla á ólíkar þarfir fólks við þróun eigin starfsferils.  

Ráðgjöf og atvinnulífið

Fyrirtæki geta leitað eftir samstarfi við fræðslu- og símenntunarmiðstöðvar um ráðgjöf fyrir starfsfólk sitt. Þar gefst meðal annars kostur á að draga fram áhugasvið og styrkleika starfsfólks og finna leiðir til hæfniþróunar. Þannig getur fólk dafnað betur í starfi og viðhaldið hæfni í takt við þarfir. 

Náms- og starfsráðgjöf 

stendur til boða á öllum fræðslu- og símenntunarmiðstöðvum landsins. Megináhersla er lögð á að ná til þeirra sem ekki hafa lokið námi á framhaldsskólastigi og er ráðgjöfinni ætlað að auðvelda fólki að ákveða stefnu í námi eða starfi út frá eigin áhuga og styrkleikum. Þjónustan er markhópi framhaldsfræðslunnar að kostnaðarlausu.

Ráðgjöf um nám- og störf er fjölbreytt og getur falist í almennri upplýsingagjöf, hvatningarsamtölum og viðtölum við náms- og starfsráðgjafa. Verkefni ráðgjafa geta falið í sér aðstoð við raunfærnimat, upplýsingar um námsstyrki, gerð ferilskrár, áhugasviðskönnun og markmiðssetningu.

Næstaskref.is

er upplýsingavefur FA sem styður við þróun náms- og starfsferils fólks. Þar má finna upplýsingar um störf á íslenskum vinnumarkaði, námsframboð, ráðgjöf og raunfærnimatsleiðir. 

Ef vitnað er í prentað efni eða efni af heimasíðu Fræðslumiðstöðvarinnar ber að geta heimilda

Skráðu þig á póstlista Fræðslumiðstöðvarinnar