Ráðgjöf í framhaldsfræðslu

Fræðslumiðstöð atvinnulífsins styður við þróunarstarf á sviði náms- og starfsráðgjafar, veitir ráðgjöfum innan framhaldsfræðslunnar faglegan stuðning og eykur sérþekkingu í ráðgjöf í samræmi við gæðakröfur. Ráðgjöfin er víðtæk og lögð áhersla á ólíkar þarfir fólks við þróun eigin starfsferils.  

Ráðgjöf og atvinnulífið

Fyrirtæki geta leitað eftir samstarfi við fræðslu- og símenntunarmiðstöðvar um ráðgjöf fyrir starfsfólk sitt. Þar gefst meðal annars kostur á að draga fram áhugasvið og styrkleika starfsfólks og finna leiðir til hæfniþróunar. Þannig getur fólk dafnað betur í starfi og viðhaldið hæfni í takt við þarfir. 

Náms- og starfsráðgjöf 

stendur til boða á öllum fræðslu- og símenntunarmiðstöðvum landsins. Megináhersla er lögð á að ná til þeirra sem ekki hafa lokið námi á framhaldsskólastigi og er ráðgjöfinni ætlað að auðvelda fólki að ákveða stefnu í námi eða starfi út frá eigin áhuga og styrkleikum. Þjónustan er markhópi framhaldsfræðslunnar að kostnaðarlausu.

Ráðgjöf um nám- og störf er fjölbreytt og getur falist í almennri upplýsingagjöf, hvatningarsamtölum og viðtölum við náms- og starfsráðgjafa. Verkefni ráðgjafa geta falið í sér aðstoð við raunfærnimat, upplýsingar um námsstyrki, gerð ferilskrár, áhugasviðskönnun og markmiðssetningu.

Næstaskref.is

er upplýsingavefur sem var þróaður af FA en er nú rekin af Menntamálastofnun. Næsta skref styður við þróun náms- og starfsferils fólks, þar má finna upplýsingar um störf á íslenskum vinnumarkaði, námsframboð, ráðgjöf og raunfærnimatsleiðir. 

Ef vitnað er í prentað efni eða efni af heimasíðu Fræðslumiðstöðvarinnar ber að geta heimilda

Skráðu þig á póstlista Fræðslumiðstöðvarinnar