Select Page

Hæfnigreiningar

Ráðgjöf

Leiðandi í að greina, meta og auka hæfni í atvinnulífinu.

Hlutverk FA er að veita markhópi sínum, fólki á vinnumarkaði sem ekki hefur lokið prófi frá framhaldsskóla, tækifæri til að afla sér menntunar eða bæta stöðu sína. FA sinnir því markhópnum meðal annars með því að greina hæfnikröfur starfa, vinna að þróun raunfærnimats, auka framboð á vottuðu námi, efla náms- og starfsráðgjöf, miðla upplýsingum um árangur starfsins og taka þátt í innlendu og erlendu samstarfi þar sem hagsmunir atvinnulífs og markhópsins eru í fyrirrúmi.

Á meðal verkefna Fræðslumiðstöðvarinnar

Gátt er ársrit um fræðslumál fullorðinna með sérstakri áherslu á hverskonar framhaldsfræðslu og menntun á vinnumarkaði.

Hæfnisetur ferðaþjónustunnar er samstarfs­verkefni til að auka hæfni starfsmanna ferðaþjónustunnar.
Upplýsingavefur um nám, störf, raunfærnimat og ráðgjöf.

Fréttir

Snepill um hæfnigreiningar og námskrár

Nýr Snepill er kominn út. Þar er að finna fréttir af hæfnigreiningum og námskrám. Fjallað er námskrár sem eru í endurskoðun, kynningamál hæfnigreininga og þjálfun umsjónarmanna hæfnigreininga ásamt öðru sem viðkemur málaflokknum. Snepilinn má lesa hér Eldri Snepla FA...

Ársskýrsla Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins er komin út

Ársskýrsla Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins fyrir árið 2018 er komin út á rafrænu formi. Verkefni Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins (FA) eru margvísleg og samskiptanetið er stórt. FA vill eiga gott samstarf við samstarfsaðila og hvetur til samtals á sem fjölbreyttustum...

Skipholti 50b 105 Reykjavík

599 1400

frae@frae.is