Select Page

Hæfnigreiningar

Ráðgjöf

Leiðandi í að greina, meta og auka hæfni í atvinnulífinu

Hlutverk FA er að veita markhópi sínum, fólki á vinnumarkaði sem ekki hefur lokið námi á framhaldsskólastigi, tækifæri til að afla sér menntunar eða bæta stöðu sína. FA sinnir því markhópnum meðal annars með því að greina hæfnikröfur starfa, vinna að þróun raunfærnimats, auka framboð á vottuðu námi, efla náms- og starfsráðgjöf, miðla upplýsingum um árangur starfsins og taka þátt í innlendu og erlendu samstarfi þar sem hagsmunir atvinnulífs og markhópsins eru í fyrirrúmi.

Á meðal verkefna Fræðslumiðstöðvarinnar

Gátt er veftímarit um fræðslumál fullorðinna með sérstakri áherslu á hverskonar framhaldsfræðslu og menntun á vinnumarkaði.

Hæfnisetur ferðaþjónustunnar er samstarfs­verkefni til að auka hæfni starfsmanna ferðaþjónustunnar.
Upplýsingavefur um nám, störf, raunfærnimat og ráðgjöf.
Norrænt tengslanet um nám fullorðinna (NVL) er samstarfsvettvangur fyrir fullorðinsfræðslu á Norðurlöndum.

Fréttir

Er framhaldsfræðslan í takt við tímann?

Ný grein í Gátt er unnin upp úr ávarpi Karls Rúnars Þórssonar, formanns stjórnar Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins á ársfundinum 2020. Þar er fjallað um stöðuna á árinu, fjórðu iðnbyltinguna og áhrif Covid 19 á starfsemi FA og samstarfsaðilanna, fræðslu- og...

Nýr framkvæmdastjóri FA

Sigríður Guðmundsdóttir hefur tekið við starfi framkvæmdastjóra Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins. Hún tekur við starfinu af Sveini Aðalsteinssyni. Sigríður hefur starfað í mannauðs- og fræðslumálum um árabil en hún starfaði áður hjá Eimskip sem fræðslu- og...

Þjálfun vegna raunfærnimats

Rafrænt námskeið verður haldið 9. og 10. febrúar 2021 Fræðslumiðstöð atvinnulífsins mun bjóða upp á rafrænt námskeið um raunfærnimat  dagana 9. og 10. febrúar 2021 ef næg þátttaka næst. Námskeiðin eru ætluð  fagaðilum, náms- og starfsráðgjöfum og...

Verkfæri framhaldsfræðslunnar: námsleiðir

Námskrár Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins (FA) eru fjölbreyttar og er ætlað að mæta jafnt þörfum þeirra sem námið sækja sem og þörfum atvinnulífsins. Við hönnun námsins hefur FA það að leiðarljósi að námið sé hnitmiðað, hagkvæmt og henti fullorðnum. Því er byggt á...