Select Page

Hæfnigreiningar

Ráðgjöf

Leiðandi í að greina, meta og auka hæfni í atvinnulífinu

Hlutverk okkar er að veita markhópnum, fólki á vinnumarkaði sem ekki hefur lokið námi á framhaldsskólastigi, tækifæri til að afla sér menntunar eða bæta stöðu sína. Það gerum við meðal annars með því að greina hæfnikröfur starfa, vinna að þróun raunfærnimats, auka framboð á vottuðu námi og efla ráðgjöf um nám og störf. Við leggjum mikla áherslu á að taka þátt í erlendu samstarfi þannig að við getum miðlað áfram því sem er efst á baugi, til íslenskra samstarfsaðila. Allt okkar starf miðast að hagsmunum atvinnulífsins og markhópsins.

Á meðal verkefna Fræðslumiðstöðvarinnar

Veftímarit um fræðslumál fullorðinna og menntun á vinnumarkaði.

Samstarfsverkefni til að auka hæfni starfsfólks í ferðaþjónustu.

Upplýsingavefur um nám, störf, raunfærnimat og ráðgjöf.

Tengslanet og samstarfs- vettvangur fullorðinsfræðslu á Norðurlöndum.

Fréttir

Almenn starfshæfni endurskoðuð

Breytingar hafa verið gerðar á skilgreiningu um almenna starfshæfni. Nýjum hæfniþætti, notkun upplýsingatækni, hefur verið bætt við og þátturinn öryggisvitund hefur verið fjarlægður. Í ljósi aukinnar nýtingar á upplýsingatækni og kröfu um stafræna hæfni fólks í leik...

Blekking að halda að stéttir skipti ekki lengur máli

Í nýjustu greininni í Gátt er fjallað um verkefni sem unnið er að í Danmörku þar sem meðal annars er skoðað aðgangur að menntum miðað við stétt og stöðu. Verkefnið snýst um að greina stöðu stétta í Danmörku (d. Klasseprojektet) og hefur sýnt fram á að þó ráðist hafi...

Símenntun á krossgötum

Í nýjustu greininni í Gátt, veftímariti um fullorðinsfræðslu, er fjallað um þær breytingar sem hafa verið að eiga sér stað og eru framundan í símenntun á Íslandi. En greinin er byggð á opnunarávarpi Eyjólfs Sturlaugssonar, formanns Kvasis og framkvæmdastjóra...