Fagbréf atvinnulífsins

Öflugt atvinnulíf byggir á öflugu starfsfólki

Á vinnumarkaði sem tekur örum breytingum er mikilvægt að færni til starfa sé sýnileg og staðfest. Fagbréf atvinnulífsins gerir þetta kleift.

Með raunfærnimati er færni starfsfólks metin út frá hæfniviðmiðum starfs. Í framhaldi fer fram þjálfun og fræðsla sem tekur mið af niðurstöðum matsins. Þegar öllum hæfniviðmiðum starfsins er náð er færnin staðfest með Fagbréfi atvinnulífsins fyrir viðkomandi starf. Í því felst ávinningur fyrir fyrirtæki og starfsfólk.

Fagbréf atvinnulífsins er afrakstur samstarfs Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins (FA), Samtaka atvinnulífsins (SA) og Alþýðusambands Íslands (ASÍ).

Fagbréf atvinnulífsins eru gefin út af FA sem er í eigu aðila vinnumarkaðarins. FA vottar jafnframt að réttri aðferðafræði hafi verið beitt við framkvæmd mats og starfsþjálfunar.

Fagbréf atvinnulífsins byggja á samstarfi fyrirtækis/stofnunar og starfsfólks þess. Traust þarf að ríkja og markmið verkefnanna skýrt. 

Kynningarmyndband

Tvær leiðir – sama niðurstaða

Fyrir hvaða störf eru Fagbréf atvinnulífsins til?

Hægt er að öðlast Fagbréf byggt á starfaprófíl þar sem færni í starfi er metin. Einnig er í boði nám sem getur leitt til Fagbréfs. Starfsmenntasjóðir fjármagna ferlið hjá fyrirtækjum. Fræðslusjóður og aðrir aðilar fjármagna ferlið í gegnum nám. Ef um atvinnuleitendur er að ræða er horft til samstarfs fræðsluaðila, Vinnumálastofnunar og fyrirtækja vegna starfsþjálfunarhlutans.

Ef ekki er til Fagbréf atvinnulífsins fyrir starf?

Þegar Fagbréf er ekki til þarf að greina hæfniviðmið starfsins, hafi það ekki þegar verið gert. Hæfniviðmið starfs eru greind með hæfnigreiningu sem skilar starfaprófíl. Hæfnigreiningar eru ýmist unnar af sérfræðingum FA eða samstarfsaðilum sem sótt hafa viðeigandi þjálfun og fræðslu.  

Starfaprófílar í gagnagrunni FA

Hæfniviðmið raunfærnimats byggja á hæfnigreiningu. 

Nánari upplýsingar um ferilinn, fjármögnun og fleira.

Ef þú ert með hugmyndir um starf sem mikilvægt er að sé til hæfniviðmið fyrir hafðu þá samband við sérfræðinga FA:

Fjóla María Lárusdóttir

fjola@frae.is

Haukur Harðarsson

haukur@frae.is

Skráðu þig á póstlista Fræðslumiðstöðvarinnar