Select Page

Raunfærnimat

Raunfærni og raunfærnimat

Mat á raunfærni byggist á þeirri hugmynd að nám fari ekki eingöngu fram innan formlega skólakerfisins heldur við allskonar aðstæður og í alls konar samhengi. Allt nám er verðmætt og því mikilvægt að það sé skjalfest óháð því hvar þess hefur verið aflað. Raunfærni er því samanlögð færni sem einstaklingur hefur náð með ýmsum hætti, s.s. starfsreynslu, starfsnámi, frístundanámi, skólanámi, félagsstörfum og fjölskyldulífi.

Raunfærnimat er staðfesting og mat á raunfærni einstaklings án tillits til þess hvernig eða hvar hennar hefur verið aflað. Markmiðið er að einstaklingur fái viðurkennda raunfærni, sem hann býr yfir á ákveðnum tíma, þannig að hann þurfi ekki að sækja nám í því sem hann kann eða öðlist framgang í starfi. Raunfærnimatið staðfesti hans hæfni.

Raunfærnimat hefur verið í þróun víða um heim síðustu áratugi. Bandaríkin, Kanada, Ástralía og Holland eru oft nefnd sem leiðandi lönd í málaflokknum og er sífellt meiri áhersla lögð á raunfærnimat í Evrópu. Hugmyndafræðin um raunfærni og raunfærnimat er því alþjóðleg.

Raunfærnimat hefur sífellt fengið meira vægi með opnari aðgengi að þekkingu, sveigjanleika á vinnumarkaði og þörf fyrir sýnileika þekkingar. Einfalt er að tengja verkfærið við hugtakið Ævinám.

Hvað er raunfærnimat?
Raunfærni er samanlögð færni sem einstaklingur hefur náð með ýmsum hætti, s.s. starfsreynslu, starfsnámi, frístundanámi, skólanámi, félagsstörfum og fjölskyldulífi. Nám fer ekki eingöngu fram innan formlega skólakerfisins heldur við ýmsar aðstæður.  Allt nám er verðmætt og því er mikilvægt að það sé skjalfest óháð því hvar þess hefur verið aflað.

Nánari upplýsingar hér.

Hvar er hægt að fara í raunfærnimat?

Einfaldasta leiðin fyrir einstakling til að fá upplýsingar um raunfærnimat er að hafa samband við náms- og starfsráðgjafa sem starfa á símenntunarmiðstöð í hans heimabyggð. Frekari upplýsingar má nálgast á vefnum Næsta skref eða hér.

Raunfærnimat í framkvæmd árið 2021
Raunfærnimatsverkefni 2021 – fjármögnuð af Fræðslusjóði
Raunfærnimatsverkefni Framkvæmdaraðili Raunfærnimats
Almennar bóklegar greinar Mímir – símenntun
Almennar bóklegar greinar Fræðslumiðstöð Vestfjarða
Almennar bóklegar greinar Farskólinn- miðstöð símenntunar á Norðurlandi vestra
Almenn starfshæfni Framvegis – Miðstöð símenntunar
Almenn starfshæfni Mímir – símenntun
Almenn starfshæfni Símey
Almenn starfshæfni Miðstöð símenntunar á Suðurnesjum
Almenn starfshæfni Fræðslunetið Símenntun á Suðurlandi
Almenn starfshæfni Fræðslumiðstöð Vestfjarða
Almenn starfshæfni Þekkingarnet Þingeyinga
Bakaraiðn IÐAN – fræðslusetur
Bílgreinar IÐAN – fræðslusetur
Blikksmíði IÐAN – fræðslusetur
Búfræði Símenntunarmiðstöðin á Vesturlandi
Fagnám verslunar og þjónustu Mímir – símenntun
Ferðaþjónn Fræðslunetið – Símenntun á Suðurlandi
Ferðaþjónn Farskólinn- miðstöð símenntunar á Norðurlandi vestra
Ferðaþjónn Miðstöð símenntunar á Suðurnesjum
Fisktækni Austurbrú
Fisktækni Símey
Fiskvinnsla og fiskeldi Fræðslumiðstöð Vestfjarða.
Framreiðsla IÐAN – fræðslusetur
Hljóðvinnsla Rafmennt fræðslusetur rafiðnaðarins
Húsasmíði IÐAN – fræðslusetur
Málaraiðn IÐAN – fræðslusetur
Málmsuða IÐAN – fræðslusetur
Matartækni Fræðslunetið – Símenntun á Suðurlandi
Matvælagreinar IÐAN – fræðslusetur
Múraraiðn IÐAN – fræðslusetur
Netagerð IÐAN – fræðslusetur
Pípulagnir IÐAN – fræðslusetur
Prent og miðlunargreinar IÐAN – fræðslusetur
Rafiðngreinar Rafmennt fræðslusetur rafiðnaðarins
Rennismíði IÐAN – fræðslusetur
Skipsjtórn VISKA Fræðslu- og símenntunariðstöð Vestmannaeyja
Slátrun IÐAN – fræðslusetur
Stálsmíði IÐAN – fræðslusetur
Tækniþjónusta Símenntunarmiðstöðin á Vesturlandi
Tölvubraut Framvegis – miðstöð símenntunar
Vélstjórn IÐAN – fræðslusetur
Vélvirkjun IÐAN – fræðslusetur
Verslunarfulltrúi Mímir – símenntun
Verslunarfulltrúi Símey
Verslunarfulltrúi Miðstöð símenntunar á Suðurnesjum
Verslunarfulltrúi Símenntunarmiðstöðin á Vesturlandi
Verslunarfulltrúi Þekkingarnet Þingeyinga
Þjónustubrautir * Austurbrú
Þjónustubrautir * Mímir – símenntun
Þjónustubrautir * SÍMEY
Þjónustubrautir * Miðstöð símenntunar á Suðurnesjum
Miðstöð símenntunar á Suðurnesjum Fræðslumiðstöð Vestfjarða

* Þjónustubrautir er samheiti yfir félagsliðabraut, leikskólaliðabraut, stuðningsfulltrúanám og félagsmála- og tómstundarnám.

Nánari upplýsingar um framkvæmdaraðila raunfærnimats og staðsetningu þeirra má finna hér