HÆFNIGREININGAR

HÆFNIGREININGAR

HÆFNIGREININGAR FA

Fræðslumiðstöð atvinnulífsins hefur það hlutverk samkvæmt samningi við mennta- og menningarmálaráðuneytið að skilgreina menntunarþarfir markhópsins, m.a. með hæfnigreiningum, í samstarfi við atvinnulíf og fræðsluaðila.

FA hefur þróað aðferð við hæfnigreiningar með virkri aðkomu atvinnulífsins. Niðurstöður hæfnigreininga eru starfaprófílar en þeir innihalda skilgreiningu starfsins og hæfnikröfur sem  nýtast bæði sem viðmið í námskrám og í raunfærnimati.

Greiningaraðferðin byggir á þrepaskiptum hæfniþáttum þar sem búið er að skilgreina á hlutlægan hátt þá persónulegu og faglegu hæfni sem skiptir megin máli á vinnumarkaði. Unnið er eftir einföldu, skipulögðu ferli. Greiningin fer fram á þremur fundum með þátttöku 10 – 20 manns sem þekkja vel til starfsins.