Select Page

Hæfnigreiningar

Almenn starfshæfni

 • Almenn starfshæfni er sú hæfni sem einstaklingur þarf að búa yfir eða tileinka sér til þess að taka á virkan hátt þátt í samfélaginu, vera á vinnumarkaði og þróast í starfi.
 • Almenn starfshæfni er mikilvæg í öllum störfum vinnumarkaðarins.
 • Almenn starfshæfni er yfirfæranleg og má flytja í annað samhengi og milli mismunandi starfa og starfsgreina.
 • Fyrir hin ýmsu störf eru að auki aðrar hæfnikröfur sem eru sértækar.

Skilgreining viðmiða fyrir almenna starfshæfni var upphaflega unnin í samráði við aðila frá samtökum launafólks, stéttarfélögum, fyrirtækjum, Vinnumálastofnun, Kvasi og FA. Viðmiðin eru endurskoðuð reglulega og núverandi skilgreining var unnin í apríl 2021. Almenn starfshæfni kemur við sögu í öllum nýjum starfstengdum námskrám FA og unnin hafa verið raunfærnimatsverkefni þar sem starfshæfni fólks er metin.

Með því að skilgreina almenna starfshæfni á hlutlægan hátt og gera hana mælanlega verður umræðan og notkunin gagnlegri fyrir einstaklinga, atvinnulíf og fræðslustofnanir.

Þeir hæfniþættir sem mynda almenna starfshæfni eru úr hæfnigrunni FA. Þeir eru þrepaskiptir í samræmi við hæfniramma um íslenska menntun.

Hæfniþættir í almennri starfshæfni:

 • Aðlögunarhæfni
 • Ábyrg nýting
 • Árangursrík samskipti
 • Jafnréttisvitund
 • Mat og lausnir
 • Notkun upplýsingatækni
 • Samvinna
 • Skipulag og áætlanir
 • Starfsþróun og færniefling
 • Söfnun og úrvinnsla upplýsinga
 • Vinnusiðferði og gildi