Select Page

Raunfærnimat

Raunfærnimat starfa – Fagbréf

Sýnileiki og formleg staðfesting á hæfni skiptir máli fyrir alla, einstaklinga og atvinnurekendur.

Í raunfærnimat á móti starfi er hæfni starfsmanns metin á móti hæfniviðmiðum tiltekins starfs. Hæfniviðmiðin byggjast hæfnigreiningu sem er unnin samkvæmt vel skilgreindri aðferðafræði.

Með því að meta með formlegum hætti þá færni sem starfsmaður hefur aflað sér í starfi, verður hæfnin sýnileg. Ef starfsmaður uppfyllir allar hæfnikröfur starfsins fær hann staðfestingu á hæfni sinni með fagbréfi. Í fagbréfi er tilgreint á hvaða þrepi íslenska hæfnirammans hæfnin er staðfest. Ef starfsmaður hefur ekki full tök á einhverri færni sem gerð er krafa um í starfi, kemur starfsþjálfun innan fyrirtækis í kjölfarið þar til hann hefur náð að uppfylla allar hæfnikröfur.

Fagbréf getur auðveldað starfsmanni að sýna fram á hæfni sína þegar kemur að þróun í starfi eða ef hann hefur hug á að sækja sér frekara nám.

Fyrir atvinnulífið er sýnileiki hæfni mikilvægur þar sem með staðfestingu á henni er með markvissum hætti hægt að byggja ofan á færni starsmanna og auka þannig enn frekar gæði í starfi

Raunfærnimat á móti viðmiðum starfs er afrakstur tilraunaverkefnis sem var unnið í samstarfi FA, SA og ASÍ.

Lokaskýrsla tilraunaverkefnis

 

STAÐFEST FÆRNI – ÁVINNINGUR