FA kynnir verkfæri sem stuðla að eflingu og þróun mannauðs á Menntadegi atvinnulífsins

STAFRÆN ÞRÓUN 

MENNTADAGUR ATVINNULÍFSINS 25. apríl 2022 

Viltu efla hæfni þína eða starfsmanna þinna?  

Fræðslumiðstöð atvinnulífsins (FA) þróar verkfæri sem nýtast atvinnulífinu við að:  

 • Greina hæfnikröfur starfa  
 • Meta færni starfsfólks í samræmi við hæfnikröfurnar  
 • Þjálfa og fræða starfsfólk út frá þörfum  
 • Hvetja og styðja starfsfólk til að afla sér símenntunar  

Samstarfsaðilar FA eru fræðslu- og símenntunarmiðstöðvar um land allt.  

VERKFÆRI FRAMHALDSFRÆÐSLUNNAR  

Hæfnigreiningar  

Með hæfnigreiningu starfa verða hæfnikröfur starfanna sýnilegar og geta þar með stutt við:  

 • ráðningar og starfsþróun   
 • starfstengdar námsleiðir  
 • raunfærnimat  

Þróuð hefur verið rafræn leið til hæfnigreiningar sem eykur möguleika á þátttöku óháð búsetu.  

Senda inn beiðni um hæfnigreiningu  

Raunfærnimat  

Mat á raunfærni byggir á þeirri hugmynd að nám fari fram við margs konar aðstæður og í ólíku samhengi en ekki eingöngu í skóla. Raunfærnimat veitir staðfestingu á færni einstaklinga óháð því hvernig hennar hefur verið aflað. Niðurstöður raunfærnimats eru nýttar til að stytta nám eða sýna fram á og auka færni á vinnumarkaði. Raunfærnimat er öflugur hvati fyrir einstaklinga til enn frekari hæfniþróunar í starfi og/eða til áframhaldandi náms.  

Sýnileiki á færni einstaklinga er mikilvæg fyrir atvinnulíf, bæði fyrir stjórnendur fyrirtækja og starfsmenn og leiðir til:  

 • Markvissari uppbyggingu á færni í takt við þarfir, bæði utan og innan skólakerfa  
 • Að horft sé til staðfestrar færni vegna starfsþróunar, launaákvarðana og við ráðningar í störf  
 • Að störfum sé sinnt af starfsfólki með færni við hæfi sem hefur áhrif á gæði og framleiðni  
 • Aukinnar getu til að takast á við breytingar á vinnumarkaði  

FA hefur unnið að þróun rafræns umsýslukerfis um raunfærnimat í samvinnu við Advania og Iðuna, sem leiðir verkefnið. Þegar nýja kerfið verður tekið í notkun þá mun allt ferlið geta farið fram í stafrænu umhverfi þegar það á við.  

Nánari upplýsingar um hvaða störf og nám er hægt að meta til raunfærnimats

Námsleiðir

Námsleiðunum er ætlað að koma til móts við og byggja upp hæfniþarfir sem skapast í atvinnulífinu. Þær eru unnar út frá hæfnigreiningum. Í námsleiðunum er lögð áhersla á persónubundna og starfstengda hæfni sem gerir fólki kleift að þróa starfshæfni sína.  

Nýjustu námsleiðunum er ætlað að styðja við færnieflingu í ferðaþjónustu og einnig er boðið upp á þær í raunfærnimati. Þær eru:   

 • Ferðaþjónusta I     
 • Ferðaþjónusta II    
 • Ferðaþjónusta – Móttaka á gististöðum    
 • Ferðaþjónusta – Veitingasalur    

Sjá allar námskrár  

Nánari upplýsingar um fræðsluaðila sem bjóða upp á nám samkvæmt námsleiðum FA er að finna hér.   

Ráðgjöf  

Fyrirtæki geta leitað eftir samstarfi við fræðslu- og símenntunarmiðstöðvar um ráðgjöf fyrir starfsfólk sitt. Þar gefst meðal annars kostur á að draga fram áhugasvið og styrkleika starfsfólks og finna leiðir til hæfniþróunar. Þannig getur fólk dafnað betur í starfi og viðhaldið hæfni í takt við þarfir.   

Panta ráðgjöf um nám og störf  

Hjá FA finnur þú einnig:  

Næstaskref.is  

Upplýsingavefur um störf á íslenskum vinnumarkaði, námsframboð, ráðgjöf og raunfærnimatsleiðir.   

Þar finnur þú starfslýsingar fyrir um 300 störf og tengingu þeirra við námsleiðir hvort tveggja í formlega skólakerfinu og innan framhaldsfræðslunnar.  

Ef þú finnur ekki starfslýsingu fyrir þitt starfsfólk á síðunni er hugsanlega kominn tími fyrir hæfnigreiningu.  

Sækja Næsta skref  

EQM/EQM+ Gæðavottun  

FA býður upp á EQM/EQM+ gæðavottun fyrir fræðsluaðila í fullorðinsfræðslu og fræðsludeildir fyrirtækja og stofnana.  

Vottunin gagnast öllum þeim sem skipuleggja, bjóða upp á, meta og nota símenntun og fullorðinsfræðslu. Þar á meðal atvinnurekendum, fræðslusjóðum stéttarfélaga, fræðsluaðilum og síðast en ekki síst námsmönnunum sjálfum sem sækjast eftir því að þjónustan uppfylli þeirra eigin kröfur og væntingar um gæði.  

Innifalið í gæðavottun er:  

 • Aðgangur að og notkun rafrænna gagna EQM/EQM+  
 • Ein úttekt vegna EQM vottunar, þ.e. heimsókn matsaðila, ferðakostnaður vegna heimsóknar og ritunar úttektarskýrslu  
 • Vottunarskírteini  
 • EQM merki á rafrænu formi til notkunar á kynningarefni  

Nánari upplýsingar má nálgast hjá frae@frae.is  

Kanni.is  

Kanni er rafrænt greiningartæki sem auðveldar fyrirtækjum að senda út kannanir til starfsfólks, svo sem könnun á þörf fyrir fræðslu eða starfsánægjukönnun. Í Kanna eru tilbúin sniðmát í 12 flokkum og á þremur tungumálum sem hægt er að nýta sér. Þú getur líka búið til þína eigin könnun.   

Kanni er aðgengilegur á heimasíðu Hæfniseturs ferðaþjónustunnar ásamt leiðbeiningum um notkun.   

Hæfnisetrið er vistað hjá FA og fjármagnað af menningar- og viðskiptaráðuneytinu.   

Sækja Kanna  

Fræðslugátt  

Úrval námskeiða í boði fjölbreyttra fræðsluaðila. Þú getur auðveldað þér leitina með því að velja þitt fræðslusvið.  

Sækja fræðslugátt 

Skráðu þig á póstlista Fræðslumiðstöðvarinnar