Select Page

GÁTT 2005

GÁTT 2005 á pdf

Höfundur Grein bls.
Fastir liðir  
Ritstjórn Gáttar Ritstjornarpistill 4
Gylfi Arnbjörnsson Ávarp formanns 5
Ingibjörg E. Guðmundsdóttir Sarfsemi Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins vex og dafnar 6
Kennslufræði  
Hróbjartur Árnason Hvað er svona merkilegt við það . . .  að vera fullorðinn 14
Gylfi Einarsson og Ólafur Jónsson Þjálfun og þróun á vinnustað  23
Knud Illeris Brjótum ísinn 27
Sigrún Jóhannesdóttir Þekkingarmiðlun eða starfsundirbúningur? 29
Guðmunda Kristinsdóttir Um þarfir og óskir markhópsins  35
Guðmunda Kristinsdóttir Starfsnám fyrir fullorðna – hvað þar ril árangurs 38
Fullorðinsfræðsla og starfsmenntun
 
Elísabet Arnardóttir og Guðmundur B. Kristmundsson Um niðurstöður lestrarrannsóknar 41
Sigrún Kristín Magnúsdóttir Fræðsla fullorðinna á Íslandi  49
Fjóla María Lárusdóttir Námshvatning á vinnustað 54
Arnbjörn Ólafsson ALL – Accreditation of lifelong learning  58
Pétur Einarsson Mat á árangri 62
Sigrún Kristín Magnúsdóttir Norrænt tengslanet um nám fullorðinna (NVL) 64
Hans-Inge Persson Miðstöð sveigjanlegs náms (CFL) 67
Raunfærni  
Bjarni Ingvarsson og Fjóla María Lárusdóttir Leonardó verkefni undir stjórn Fræðslumiðstövðar atvinnulífsins  70
Agnethe Nordentoft Efling færni með alþýðufræðslu  72
Bjarni Ingvarsson Nám og vinna – haldast í hendur við mat á raunfærni  78
Af sjónarhóli  Af sjónarhóli – Ýmsir höfundar
Sigurgeir H. Garðarsson 81
Guðrún Kristín Jóhannsdóttir Fiskur og ferðaþjónusta 82
Lilja Sæmundsdóttir Fagnámskeið í heilbrigðis- og félagsþjónustu 84
Guðjón Sigurðsson Reynsla Símans af raunfærnimati 85
Viðtal við Guðbjörgu Benjamínsdóttur Að einhver trúi á mann 87
Um markhópinn
 
Ásmundur Hilmarsson Góðar forsendur til fjarnáms á internetinu  89
Ásmundur Hilmarsson Brottfall ú framhaldsskólum 2002-2003 93
Fræðslumiðstöð atvinnulífsins
 
  Ritstjórn Gáttar   Hvað áttu við? 96
  Sigrún Jóhannesdóttir   Námsstefnan Nám 2005 – straumar og stefnur í atvinnulífsfræðslu 97
  Ritstjórn Gáttar   Til greinahöfunda 98