Select Page

GÁTT 2004

 

GÁTT 2004 á pdf

Höfundar Grein bls.
Fastir liðir    
Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir Ávarp ráðherra 5
Gústaf Adolf Skúlason Ávarp formanns 6
Ingibjörg E. Guðmundsdóttir Um tilurð og starfsemi Fræðslumiðtöðvar atvinnulífsins 7
Fullorðinsfræðsa og stafsmenntun á Íslandi
   
Jón Torfi Jónasson Staða og þróun starfsfræðslu og símenntunar 12
Sérfræðingahópur FA Hvað áttu við? 20
Elísabet Arnardóttir og Guðmundur B. Kristmundsson Rannsókn á læsi fullorðinna 23
Raunfærnimat    
Ingibjörg E. Guðmundsdóttir Svo lengi lærir sem lifir 28
Sölvi Sveinsson Mat á raunfærni og óformlegu námi 33
Ronny Nilsson og Ingela Bergman Raunfærnimiðstöðin i Málmey 34
Torid Nilsen Mohn Skráning og mat á raunfærni í Noregi 39
Sigþrúður Guðmundsdóttir og Ragnhildur Vigfúsdóttir Hvað þarftu að kunna og geta til að geta sinnt starfi þínu 44
Gunnlaug Hartmannsdóttir Færnimappa – tæki til sjálfsþekkingar? 47
Fjóla María Lárusdóttir Mat á færni til styttingar á námi 50
Af sjónarhóli
   
Pétur Ó. Einarsson Samkeppni, mannauður og starfsmaðurinn  53
Jón Gnarr Kraftmikill krakki 54
Kennslufræði    
Sigrún Jóhannesdóttir Finnst fullorðnum leikur að læra  56
Erla Kristjánsdóttir Fjölgreindarkenningin í fullorðinsfræðslu 60
Ásmundur Hilmarsson Að lokinni umræðu 67
Hólmfríður E. Guðmundsdóttir Aftur í nám 73
Guðmunda Kristinsdóttir Starfstengt verslunarfagnám 75
Náms- og starfsráðgjöf
   
Fjóla María Lárusdóttir Þróun ráðgjafar á vinnustöðum  82
Um markhópinn
   
Garðar Vilhjálmsson Drög að greiningu felagsmanna í Eflingu – stéttarfélagi 87
Ásmundur Hilmarsson Um markhopa Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins  88
Ýmislegt
   
Námsskrár metnar til eininga á framhaldsskólastigi   97
Til greinahöfunda   98