Select Page
14. ágúst, 2020

Við viljum ráða starfsfólk

Full(ur) af hugmyndum um fræðslu?

Spennandi störf!

Fræðslumiðstöð atvinnulífsins ehf. óskar eftir að ráða skapandi einstaklinga í störf á sviði þróunar í fullorðinsfræðslu.
Við leitum að jákvæðum og lausnamiðuðum einstaklingum sem hafa:
• Brennandi áhuga á fræðslu og þjálfun fullorðinna á vinnumarkaði
• Hausinn fullan af hugmyndum og getu til að útskýra þær.
• Menntun og reynslu sem nýtist í starfi.
• Reynslu af fræðslumálum og almennu atvinnulífi.
• Reynslu af verkefnastjórnun.
• Reynslu af að vinna undir álagi og í hópi.
• Hæfni í samskiptum og finnast þau skemmtileg og auðveld
• Hæfni í íslensku, ensku og einu norðurlandamáli.

Umsóknir sendist á frae@frae.is fyrir 25. ágúst nk. Fullum trúnaði heitið við meðferð umsókna og öllum umsóknum verður svarað.

Hlutverk Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins er að vera þróunar- og sérfræðisetur aðila vinnumarkaðarins um fullorðins- og starfsmenntun á íslenskum vinnumarkaði í samstarfi við aðrar fræðslustofnanir. Hjá FA vinna nú 17 starfsmenn sem sinna ráðgjöf og smíði verkfæra á sviði fullorðinsfræðslu. Markmið Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins er að veita starfsmönnum á vinnumarkaði, sem ekki hafa lokið prófi frá framhaldsskóla, tækifæri til að afla sér menntunar eða bæta stöðu sína á vinnumarkaði og auka þar með samkeppnishæfni íslensks atvinnulífs.

Meira um Fræðslumiðstöð atvinnulífsins og verkefni hennar t.d. hæfnigreiningar, námskrár, raunfærnimat, náms- og starfsráðgjöf, Hæfnisetur ferðaþjónustunnar, norrænt tengslanet um nám fullorðinna, Fræðslusjóð.