Select Page

Ráðgjöf um nám og störf

Norrænt og evrópskt samstarf um ráðgjöf

Samstarfsaðilar í ráðgjöf 

Fræðslumiðstöð atvinnulífsins vinnur með erlendum og innlendum sérfræðingum auk ráðgjafa framhaldsfræðslunnar að þróun ráðgjafar fyrir markhópinn.   Þá er unnið  erlendum samstarfsverkefnum um ráðgjöf sem miðlað er áfram til samstarfsaðila og afurðir verkefnanna nýttar á vettvangi framhaldsfræðslunnar og þróaðar áfram eftir þörfum. 

Norrænt samstarf 

Innan NVL (norrænt tengslanet um nám fullorðinna) er starfandi net sérfræðinga sem styður við þróun og gæði starfsferilsráðgjafar á Norðurlöndum.  Ráðgjöfin er lykilþáttur í að hvetja fullorðna til símenntunar og stuðla að námi og færniþróun til að styrkja fólk til að stýra eigin starfsferli.  Stöðugar breytingar á vinnumarkaði krefjast hæfni einstaklinga til að aðlagast samfélagi og atvinnulífi.  

Verkefni netsins eru fjölbreytt og áhersla á miðlun efnis og reynslu: 

  • Skýrslur og greinaskrif 
  • Undirbúningur, framkvæmd og þátttaka á ráðstefnum 
  • Tengslamyndun á sviði ráðgjafar 

Sjá nánar á nvl.org

Á vegum NVL hafa verið gerðar kannanir og skýrslur tengdar starfsferilsráðgjöf fyrir fullorðna á Norðurlöndum: 

Í október 2019 kom út skýrsla um Upplýsingatækni og ráðgjöf í Færeyjum, Grænlandi og Álandseyjum þar sem áhersla er á þróun rafrænnar ráðgjafar fyrir fullorðna á svæðunum sjá: IKT og VEJLEDNING 

Í október 2015 kom út skýrsla sem unnin var í samstarfi við NVL net um raunfærnimet þar sem ráðgjöf í raunfærnimati á Norðurlöndum var kortlögð og tillögur að frekari þróun lagðar fram, sjá: Guidance in validation within the Nordic region 

Í mars 2017 kom út skýrsla um kortlagningu á Samhæfingu ráðgjafar á Norðurlöndum sjá: Samordning av vägledningen i de nordiska länderna 

2015 kom einnig út skýrsla um Færni í stjórnun á eigin starfsferli (e. Career management skills) sem unnin var í samstarfi við norrænan hóp innan ELGPN sjá: Ett nordiskt perspektiv på karrieärkompetens och vägledning 

Evrópskt samstarf

VISKA – Evrópuverkefni um aukinn sýnileika á starfshæfni innflytjenda (2017-2020) 

FA og IÐAN fræðslusetur stýrðu verkefninu hér á landi fyrir hönd mennta- og menningarmálaráðuneytisins og Menntavísindastofnun HÍ vann rannsóknarhluta þess. 

Í verkefninu voru þróuð tæki og aðferðir sem stuðlað gætu að heildrænu og aðgengilegu raunfærnimatskerfi fyrir innflytjendur auk einstaklinga sem ekki hafa lokið formlegri menntun á framhaldsskólastigi. Áhersla var á að þróa viðmið og aðferðir til að draga fram og meta færni. VISKA beindi jafnframt sjónum að því forgangsatriði að gera yfirfæranlega færni (e. transversal skills/transferable skills) einstaklingsins, svo sem persónulega og sérhæfða færni sýnilega svo hún nýtist sem best.  

Á Íslandi fóru 51 innflytjandi í gegnum matsferli, flestir frá Póllandi. Matsaðilar og ráðgjafar í verkefninu fengu þjálfun í því að vinna með túlki og menningarnæmi. 

Rannsóknarskýrslur úr verkefninu má finna á heimasíðu þess.  

Sjá einnig grein um VISKA verkefnið í Gátt og samantekt um helstu niðurstöður þess

GOAL – Evrópuverkefni um ráðgjöf og leiðsögn fyrir fullorðna (2015-2018) 

Fræðslumiðstöð atvinnulífsins (FA) var í forsvari fyrir verkefnið hér á landi fyrir hönd mennta– og menningarmálaráðuneytisinsMímir-símenntun og Miðstöð símenntunar á Suðurnesjum (MSS) voru framkvæmdaaðilarMenntavísindastofnun HÍ sá um rannsókn á hvernig til tekst í verkefninu hér á landi. 

Verkefnið gekk út á  efla samstarf hagsmunaaðila um  færa námstengda ráðgjöf nær þeim hópum sem sækja síst í námÞjónustuaðilar unnu  yfirliti verkfæra og aðferða sem hafa verið gagnlegar í vinnu með hópnum og ráðgjafar á vettvangi framhaldsfræðslunnar fengu þjálfun í áhugahvetjandi samtalstækni m.m. Tilvísunarleiðir á milli aðila voru slípaðar til og útbúnir samstarfssamningar. 

Á Íslandi fengu 95 einstaklingar ráðgjöf í gegnum verkefnið. Það var mikil áskorun að ná til hópsins og að fá fólk í viðtöl. Margir voru að fást við erfiðar áskoranirÍ gegnum samstarf við hagsmunaaðila á svæðunum (t.d. félagsþjónustuaðila og Vinnumálastofnun) voru þróaðar tilvísanaleiðir til símenntunarmiðstöðvanna þar sem einstaklingar komu í ráðgjafarviðtal og boðið að taka þátt í GOAL verkefninu (námskeið/ráðgjöf) 

Rannsóknarskýrslur í verkefninu  finna á heimasíðu þess   

Sjá einnig grein um GOAL verkefnið í Gátt  

Worklife guidance – Evrópuverkefni um ráðgjöf í atvinnulífinu (2014-2016)

FA leiddi verkefni um Ráðgjöf í atvinnulífinu í samstarfi við aðila frá Finnlandi, Hollandi, Austurríki og Svíþjóð. Verkefnið snerist um að tengja saman aðferðir sem notaðar eru í ráðgjöf um nám og störf, raunfærnimati og mannauðsstjórnun. Meginhugsunin var að leita leiða til að draga fram nám og þjálfun sem fer fram á vinnustaðnum og aðstoða fyrirtæki og starfsmenn við að byggja upp lærdómsfyrirtæki og trúna á að skipulögð færniþróun í þágu beggja aðila sé sameiginlegt hagsmunamál. 

Helsta afurð verkefnisins var verkfærakista og þjálfunarefni fyrir ráðgjafa og stjórnendur sem vilja nýta sér hana. Ráðgjafar á vettvangi framhaldsfræðslunnar á Íslandi hafa fengið þjálfun í notkun verkfærakistunnar. 

Nánar um verkefnið á heimasíðu þess. 

Sjá einnig grein um Ráðgjöf í atvinnulífinu í Gátt