Select Page

Námskrár

Starfstengdar námskrár

Frekari upplýsingar um fræðslustofnanir sem kenna eftirfarandi námskrár er að finna HÉR.

Listi yfir hugtök má finna HÉR.

 

Ýttu á + til að fá nánari upplýsingar um námskrárnar.

FAGNÁM Í UMÖNNUN FATLAÐRA

Fagnám í umönnun fatlaðra er 324 klukkustunda nám á 2. þrepi hæfniramma um íslenska menntun, sem mögulegt er að meta til 16 framhaldsskólaeininga. Námið er ætlað þeim sem starfa eða vilja starfa við umönnun fatlaðra og veita framsækna og metnaðarfulla þjónustu.

Námskrá á pdf

Námskrá í námskrárgrunni 

FAGNÁMSKEIÐ FYRIR STARFSMENN Í FÉLAGS- OG HEILBRIGÐISÞJÓNUSTU

Fagnámskeið fyrir starfsmenn félags- og heilbrigðisþjónustu er 210 klukkustunda nám á 1. til 2. þrepi hæfniramma um íslenska menntun, sem mögulegt er að meta til 10 framhaldsskólaeininga. Námið er ætlað þeim sem annast um eða hlynna að sjúkum eða öldruðum á einkaheimilum eða stofnunum.

Námskráin byggir á starfaprófílnum „Umönnun á hjúkrunarheimilum“, sem finna má hér

Námskráin á pdf

Námskrá í námskrárgrunni

Námslýsing

FAGNÁMSKEIÐ FYRIR STARFSMENN LEIKSKÓLA

Fagnámskeið fyrir starfsmenn leikskóla er 210 kennslustunda nám sem mögulegt er að meta til 17 eininga. Námið er ætlað þeim sem vinna á leikskólum en hafa ekki lokið formlegu framhaldsskólanámi og er fullnægjandi undirbúningur fyrir framhaldsnám á leikskólabrú framhaldsskóla.

Námskrá á pdf

FAGNÁM FYRIR STARFSÞJÁLFA

Fagnám fyrir starfsþjálfa er 170 klukkustunda nám á 2. til 3. þrepi hæfniramma um íslenska menntun, sem mögulegt er að meta til 8 framhaldsskólaeininga. Námið er ætlað þeim sem sinna eða hafa hug á að sinna starfsþjálfun á sínum vinnustað.

Námskráin byggir á starfaprófílnum „Starfsþjálfi“, sem finna má hér

Námskrá á pdf

Námskrá í námskrárgrunni

Námslýsing

FERÐAÞJÓNN

Námsskráin Ferðaþjónn lýsir námi á öðru þrepi hæfniramma um íslenska menntun. Námið er í 19 námsþáttum, er starfsnám að hluta, og ætlað einstaklingum sem starfa í ferðaþjónustu eða hafa hug á að hefja þar störf.

Heildarlengd námsins eru 680 klukkustundir þar sem starfsþjálfun er 400 klukkustundir. Mögulegt er að fá mat á námið til allt að 34 eininga á framhaldsskólastigi.

Námskráin er unnin af Fræðslunetið, símenntun á Suðurlandi

 

Námskrá í námskrárgrunni

FERÐAÞJÓNUSTA I

Ferðaþjónusta I er 100 klukkustunda nám sem er 5 einingar á framhaldsskólastigi og er á fyrsta þrepi hæfniramma um íslenska menntun, þó nokkrir námsþættir séu á öðru hæfniþrepi. Námskráin tengist starfaprófílum í ferðaþjónustu, fjölbreyttum störfum á vettvangi ferðaþjónustu og eldri námskrám. Námið er ætlað þeim sem starfa eða vilja starfa í ferðaþjónustu og hafa hug á að efla færni sína í að sinna fjölbreyttum og krefjandi verkefnum á ýmsum sviðum innan hennar.

Námið er ætlað þeim sem eru að stíga fyrstu skrefin í starfi við ferðaþjónustu eða hafa hug á að sinna slíkum störfum. Markmið námsins er að fólk sem lýkur náminu verði fært um að starfa undir umsjón reyndari starfsmanna en með nokkru sjálfstæði í afmörkuðum viðfangsefnum við algeng störf sem tengjast móttöku og þjónustu við fjölbreyttan hóp ferðamanna og jafnframt að vera góður undirbúningur fyrir frekara nám á sviði ferðaþjónustu eins og til dæmis fyrir nám samkvæmt námskánni Ferðaþjónusta II.

Námskráin á pdf

Námskráin í námskrárgrunni

FERÐAÞJÓNUSTA II

Ferðaþjónusta II er 100 klukkustunda nám sem er 5 einingar á framhaldsskólastigi og er á öðru þrepi hæfniramma um íslenska menntun, þó nokkrir námsþættir séu á þriðja hæfniþrepi. Námskráin tengist starfaprófílum í ferðaþjónustu, fjölbreyttum störfum á vettvangi ferðaþjónustu og eldri námskrám. Námið er framhald af námskránni Ferðaþjónusta I og er ætlað þeim sem sinna eða hafa hug á að sinna störfum á sviði móttöku og þjónustu við ferðamenn. Markmið námsins er að fólk sem lýkur náminu sé fært um að starfa með öðrum, taka frumkvæði í samskiptum og bera ábyrgð á skilgreindum viðfangsefnum sem tengjast upplýsingagjöf, móttöku og þjónustu við fjölbreyttan hóp ferðamanna og jafnframt að stuðla að jákvæðri upplifun og ánægju gestanna. Markmið námsins er einnig að vera góður undirbúningur til þróunar í starfi sem og fyrir sérhæfðara nám á sviði ferðaþjónustu.

Námskráin á pdf

Námskráin í námskrárgrunni

FERÐAÞJÓNUSTA - FISKUR OG FERÐAÞJÓNUSTA

Ferðaþjónusta – Fiskur og ferðaþjónusta er 300 kennslustunda nám sem mögulegt er að meta til 24 eininga. Námið er ætlað þeim sem starfa eða vilja starfa í ferðaþjónustu á svæðum þar sem afkoman byggist á nýtingu sjávar og ferskvatns hvort sem er um að ræða afþreyingarfyrirtæki eða gisti- og veitingastaði.

Námsskrá á pdf

Ummæli námsmanna

FERÐAÞJÓNUSTA - FÆRNI Í FERÐAÞJÓNUSTU I

Ferðaþjónusta – Færni í ferðaþjónustu I er 60 kennslustunda nám sem mögulegt er að meta til 5 eininga. Námið er ætlað þeim sem starfa eða hafa hug á að starfa í ferðaþjónustu og vilja efla færni sína í að takast á við fjölbreytt úrlausnarefni í því starfi. Fyrsti hluti námsins getur hentað fyrir nýliða eða sumarstarfsfólk.

Námskrá á pdf

Ummæli námsmanna

FERÐAÞJÓNUSTA - FÆRNI Í FERÐAÞJÓNUSTU II

Ferðaþjónusta – Færni í ferðaþjónustu II er 100 kennslustunda nám sem mögulegt er að meta til 9 eininga. Námið er ætlað þeim sem starfa eða vilja starfa í ferðaþjónustu og hafa hug á að efla færni sína í að sinna fjölbreyttum og krefjandi verkefnum á ýmsum sviðum innan hennar. Námið er sjálfstætt framhald af Færni í ferðaþjónustu I.

Námskrá á pdf

FERÐAÞJÓNUSTA - LAUGAR, LINDIR OG BÖÐ

Ferðaþjónusta – Laugar lindir og böð er 107 kennslustunda nám sem mögulegt er að meta til 9 eininga. Náminu er ætla að stuðla að jákvæðu viðhorfi námsmanna til áframhaldandi náms og auðvelda þeim að takast á við ný verkefni í vinnu.

Námskrá á pdf

FERÐAÞJÓNUSTA - MÓTTAKA Á GISTISTÖÐUM

Ferðaþjónusta – móttaka á gististöðum er 130 klukkustunda nám sem er 6,5 einingar á öðru þrepi hæfniramma um íslenska menntun. Námið er sjálfstætt framhald af námskránum Ferðaþjónusta I og Ferðaþjónusta II. Námskráin byggir á starfaprófílnum „Móttaka á gististöðum“ en einnig er tekið mið af ítarlegri greiningu á störfum almennt í ferðaþjónustu.

Markmið námsins er að fólk sem lýkur því hafi þá hæfni sem þarf til að taka á móti fjölbreyttum hópi gesta, miðla upplýsingum til gesta og samstarfsfólks auk þess að sinna öðrum skilgreindum verkefnum starfsins.

Námskráin á pdf

Námskráin í námskrárgrunni

FERÐAÞJÓNUSTA - VEITINGASALUR

Ferðaþjónusta –  Veitingasalur er 130 klukkustunda nám sem er 6,5 einingar á framhaldsskólastigi og er á öðru þrepi hæfniramma um íslenska menntun. Námið er sjálfstætt framhald af námskránum Ferðaþjónusta I og Ferðaþjónusta II. Námskráin byggir á starfaprófílnum „Þjónusta í veitingasal” en einnig er tekið mið af ítarlegri greiningu á störfum almennt í ferðaþjónustu.

Markmið námsins er að búa þátttakendur undir fjölbreytt þjónustustörf í veitingasal s.s. móttöku gesta, viðeigandi upplýsingagjöf, að taka á móti pöntunum og þjóna til borðs.

Námskráin á pdf

Námskrá í námskrárgrunni

FÉLAGSLIÐAGÁTT

Námskráin Félagsliðagátt lýsir námi á öðru þrepi hæfniramma um íslenska menntun. Námið er alls 1720 klukkustunda vinnuframlag nema og jafngildir 86 framhaldsskólaeiningum.
Námið er fyrir fullorðið fólk á vinnumarkaði með starfsreynslu sem jafngildir að lágmarki fullu starfi í eitt ár. Markmið námsins er að auka þekkingu, færni og fagkunnáttu þeirra sem sinna einstaklingum sem þurfa aðstoð eða sérhæfða þjónustu við athafnir daglegs lífs. Nemar takast á við verkefni samkvæmt verklýsingu og fyrirmælum, efla eigið læsi á aðstæður og verkefni þar sem lausnir eru ekki sjálfgefnar en krefjast þekkingar, hugkvæmni og hæfni í samskiptum, rökvísi og leikni í lýðræðislegum vinnubrögðum.

Námskrá á pdf

Námskrá í námskrárgrunni

FJÖLVIRKJAR

Fjölvirkjar er 170 kennslustunda nám sem mögulegt er að meta til 13 eininga. Námið er ætlað lykilstarfsmönnum í iðnaðar-, framleiðslu- og þjónustufyrirtækjum, sem vilja auka persónulega og faglega hæfni sína.

Námskrá á pdf

FRÆÐSLA Í FORMI OG LIT

Fræðsla í formi og lit er 432 klukkustunda nám á 3. þrepi hæfniramma um íslenska menntun, sem mögulegt er að meta til 21 framhaldsskólaeininga. Námið er ætlað þeim sem hafa áhuga á skapandi starfi, hugmyndavinnu, myndgerð, framsetningu myndlistar og myndlistarsögu.

Námskrá á pdf

Námskrá í námskrárgrunni

GRUNNNÁMSKEIÐ FYRIR FISKVINNSLUFÓLK

Grunnnámskeið fyrir fiskvinnslufólk er 128 klukkustunda nám á 1. þrepi hæfniramma um íslenska menntun, sem mögulegt er að meta til 7 framhaldsskólaeininga. Námið er ætlað þeim sem starfa við verkun og vinnslu sjávarafla svo sem í flakavinnslu, frystingu, söltun, skreiðarverkun og rækju- og skelvinnslu.

Námskrá á pdf

Námskrá í námskrárgrunni

Námskráin á ensku

Námskráin á pólsku

Námskráin á tælensku

GRUNNNÁM FYRIR SKÓLALIÐA

Grunnnám fyrir skólaliða er 70 kennslustunda nám sem mögulegt er að meta til 6 eininga. Námið er einkum ætlað þeim sem hafa umsjón með grunnskólabörnum í frímínútum, í útivist og á matmálstímum auk þess að ræsta skólahúsnæði og sinna skyldum verkefnum á því sviði.

Námskrá á pdf

MEÐFERÐ MATVÆLA

Meðferð matvæla er 60 kennslustunda nám sem mögulegt er að meta til 5 eininga. Námið er ætlað þeim sem starfa við eldi spendýra, fugla, fiska eða ræktun korns.

Námskrá á pdf

MÓTTAKA OG MIÐLUN

Móttaka og miðlun er 60 klukkustunda nám á 2. þrepi hæfniramma um íslenska menntun, sem mögulegt er að meta til 3 framhaldsskólaeininga. Námið er ætlað þeim sem starfa eða vilja starfa við móttöku viðskiptavina og veita þjónustu og upplýsingar í samræmi við þjónustustefnu fyrirtækja.

Námskrá á pdf 

Námskrá í námskrárgrunni

NÁM Í STÓRIÐJU - GRUNNNÁM

Nám í stóriðju – grunnnám er 400 klukkustunda nám á 1. þrepi hæfniramma um íslenska menntun, sem mögulegt er að meta til 20 framhaldsskólaeininga. Námið er ætlað þeim sem sinna starfi í stóriðju þar sem bræðsluofnar eða rafgreiningarker eru burðarásar í framleiðslunni.

Námskrá á pdf

Námskrá í námskrárgrunni

NÁM Í STÓRIÐJU - FRAMHALDSNÁM

Nám í stóriðju – framhaldsnám er 500 klukkustunda nám á 2. þrepi hæfniramma um íslenska menntun, sem mögulegt er að meta til 25 framhaldsskólaeininga. Námið er ætlað þeim sem sinna starfi í stóriðju og hafa lokið námi samkvæmt námskránni Nám í stóriðju – grunnnám.

Námskrá á pdf

Námskrá í námskrárgrunni

SAMFÉLAGSTÚLKUN

Samfélagstúlkun er 130 klukkustunda nám á 3. þrepi hæfniramma um íslenska menntun, sem mögulegt er að meta til 6 eininga á framhaldsskólastigi. Námið er ætlað þeim sem sinna eða hafa hug á að sinna starfi við samfélagstúlkun sem felst í því að miðla munnlega merkingu á milli aðila sem ekki tala sama tungumál, án þess að taka afstöðu til viðfangsefnisins.

Námskráin byggir á starfaprófílnum ,,Samfélagstúlkun“ sem má finna hér

Námskráin á pdf

Námskrá í námskrárgrunni

Námskráin er þróuð af Mími

SKJALAUMSJÓN

Skjalaumsjón er 160 klukkustunda nám á 2. þrepi hæfniramma um íslenska menntun, sem mögulegt er að meta til 8 framhaldsskólaeininga. Námið er ætlað þeim sem sinna eða hafa hug á að sinna starfi við skjölun og frágang skjala, með sérstakri áherslu á rafræna skjalastjórnun.

Námskráin byggir á starfaprófílnum „Skjalaumsjón“, sem finna má hér

Námskrá á pdf

Námskrá í námskrárgrunni

SKRIFSTOFUNÁM

Skrifstofunám er 160 klukkustunda nám á 2. þrepi hæfniramma um íslenska menntun, sem mögulegt er að meta til 8 framhaldsskólaeininga. Námið er fyrir þá sem hafa hug á að sinna almennum skrifstofustörfum eða sækja frekara nám á því sviði.

Námskrá í námskrárgrunni

Námskráin er þróuð af Fræðslumiðstöð Vestfjarða

SKRIFSTOFUSKÓLINN

Skrifstofuskólinn er 360 klukkustunda nám á 2. þrepi hæfniramma um íslenska menntun, sem mögulegt er að meta til 18 framhaldsskólaeininga. Námið er ætlað þeim sem sinna eða hafa hug á að sinna almennum skrifstofustörfum með áherslu á tölvur, bókhald og skrifstofutækni.

Námskráin á pdf

Námskrá í námskrárgrunni

SMIÐJA

Smiðja er 160 klukkustunda nám á 2. þrepi hæfniramma um íslenska menntun, sem mögulegt er að meta til 8 framhaldsskólaeininga. Námið er ætlað þeim sem vilja kynnast fjölbreyttum vinnuaðferðum þar sem reynir á verkkunnáttu, sköpunarkraft, samhæfingu og fjölbreytt tjáningarform.

Námskrá á pdf

Námskrá í námskrárgrunni

Dæmi um námslýsingar fyrir smiðju:

STARF Í ÍÞRÓTTAHÚSI

Námskráin Starf í íþróttahúsi er 200 klukkustundir og byggir á samnefndum starfaprófíl og eldri námskrá. Námskráin lýsir námi á 2. þrepi hæfniramma um íslenska menntun og er ætlað þeim sem starfa eða hafa hug á að starfa við íþróttahús. Markmið námsins er að tryggja að þau sem ljúka því séu fær um að taka á móti og þjónusta fjölbreyttan hóp viðskiptavina. Geti sinnt eftirliti, baðvörslu ásamt aðstoð við börn og einstaklinga með sérþarfir.

Mikil áhersla er lögð á að þátttakendur í náminu öðlist hæfni í að vinna samkvæmt verklagi um öryggi og geti fylgt þeim kröfum sem settar eru fram samkvæmt lögum og reglum. Jafnframt er lögð áhersla á sjálfstæð og öguð vinnubrögð og að efla samvinnu- og samskiptafærni nema. Tilgangur námsins er að styrkja jákvæð viðhorf til starfsgreinarinnar, efla færni og faglega þekkingu til að takast á við helstu viðfangsefni og aukna ábyrgð í fjölbreyttu og krefjandi umhverfi í starfi í íþróttahúsum.

Námskráin er unnin af SÍMEY, Símenntunarmiðstöð Eyjafjarða

Námskráin á pdf

Námskráin í námskrárgrunni

STARFSNÁM Í VÖRUHÚSI

Starfsnám í vöruhúsi er 120 klukkustunda nám á 2. þrepi hæfniramma um íslenska menntun, sem mögulegt er að meta til 6 framhaldsskólaeininga. Námið er ætlað þeim sem starfa eða hafa hug á að starfa í vöruhúsum við að taka á móti og afgreiða vörur ásamt því að fylgjast með vörulager.

Námskrá á pdf

Námskrá í námskrárgrunni

SUNDLAUGAVÖRÐUR

Námskráin Sundlaugarvörður er 200 klukkustundir og byggir á samnefndum starfaprófíl og eldri námskrá. Námskráin lýsir námi á 2. þrepi hæfniramma um íslenska menntun og er ætlað þeim sem starfa eða hafa hug á að starfa við sundstaði. Markmið námsins er að tryggja að þau sem ljúka því séu fær um að þjónusta gesti sundstaða og tryggja öryggi þeirra og velferð ásamt því að halda sundstaðnum hreinum.

Lögð er áhersla á að þátttakendur í náminu öðlist hæfni í að vinna samkvæmt verklagi um öryggi ásamt því að geta fylgt þeim kröfum sem settar eru fram samkvæmt lögum og reglum. Jafnframt er lögð áhersla á sjálfstæð og öguð vinnubrögð og að efla samvinnu- og samskiptafærni nema. Tilgangur námsins er að styrkja jákvæð viðhorf námsmanna til starfsgreinarinnar, efla færni og faglega þekkingu til að takast á við helstu viðfangsefni og aukna ábyrgð í fjölbreyttu og krefjandi umhverfi í starfi í sundlaugum.

Námskráin er unnin af SÍMEY, Símenntunarmiðstöð Eyjafjarða

Námskráin á pdf

Námskráin í námskrárgrunni

SÖLU-, MARKAÐS- OG REKSTRARNÁM

Sölu- markaðs- og rekstrarnám  er 440 klukkustunda nám á 2. þrepi hæfniramma um íslenska menntun, sem mögulegt er að meta til 22 framhaldsskólaeininga. Náminu er ætlað að efla þekkingu og auka hæfni þeirra sem sinna eða hafa hug á að sinna, sölustörfum, markaðsmálum eða stofna til eigin reksturs.

Námskrá á pdf

Námskrá í námskrárgrunni

TÆKNILÆSI OG TÖLVUFÆRNI: VINNUUMHVERFI SAMTÍMANS

Tæknilæsi og tölvufærni: vinnuumhverfi samtímans 45 klukkustunda nám á 2. þrepi hæfniramma um íslenska menntun og skiptist í 6 námsþætti. Náminu er ætlað að ná til þeirra einstaklinga innan markhóps framhaldsfræðslu sem líklegir eru til að sitja eftir á vinnumarkaði sökum tækniframfara og breytinga á störfum sem þær hafa í för með sér. Námið er bæði bóklegt og verklegt. Námskrána á að vera hægt að laga að mismunandi vinnustöðum og starfsgreinum í takt við framfarir í tækni og stafrænu vinnuumhverfi.

Námskráin í námskrárgrunni

Námskráin er unnin af Framvegis, miðstöð símenntunar

TÆKNIÞJÓNUSTA

Tækniþjónusta er 140 klukkustunda nám á 2. þrepi hæfniramma um íslenska menntun, sem mögulegt er að meta til 7 framhaldsskólaeininga. Námið er ætlað þeim sem sinna eða hafa hug á að sinna starfi í fjölbreyttri tækniþjónustu við viðskiptavini og samstarfsfólk.

Námskráin byggir á starfaprófílnum „Starfsmaður í tækniþjónustu“, sem finna má hér

Námskrá á pdf

Námskrá í námskrárgrunni

TÖLVUUMSJÓN

Tölvuumsjón er 344 klukkustunda nám á 2. þrepi hæfniramma um íslenska menntun, sem mögulegt er að meta til 17 framhaldsskólaeininga. Náminu er ætlað að efla hæfni þeirra sem vinna við eða hafa hug á að vinna við tölvuviðgerðir og þjónusta tölvukerfi.

Námskrá á pdf

Námskrá í námskrárgrunni

UPPLÝSINGATÆKNI - ÞJÓNUSTA OG MIÐLUN

Upplýsingatækni – þjónusta og miðlun er 170 klukkustunda nám á 2. þrepi hæfniramma um íslenska menntun, sem mögulegt er að meta til 8 framhaldsskólaeininga.  Námið er ætlað þeim sem sinna eða hafa hug á að sinna starfi við upplýsingatækni – þjónustu og miðlun og umsýslu/aðlögun gagna.

Námskráin byggir á starfaprófílnum „Starf í upplýsingatækni“, sem finna má hér

Námskrá á pdf

Námskrá í námskrárgrunni

Námslýsing

VELFERÐATÆKNI

Velferðatækni er 40 klukkustunda nám á 2. þrepi hæfniramma um íslenska menntun. Námið er ætlað þeim sem starfa eða hafa hug á að starfa við velferðarþjónustu og vilja öðlast aukna þekkingu og leikni í að takast á við tækniþróun í geiranum.

Námskrá í námskrárgrunni

Námskráin er unnin af Framvegis, miðstöð símenntunar

VERKFÆRNI Í FRAMLEIÐSLU

Verkfærni  í framleiðslu er 220 klukkustunda nám á 2. þrepi hæfniramma um íslenska menntun, sem mögulegt er að meta til 11 framhaldsskólaeininga. Námið er ætlað þeim sem starfa eða hafa hug á að starfa á sviði framleiðslu í málm- og tæknigreinum og styrkja þá til frekara náms.

Námskrá á pdf

Námskrá í námskrárgrunni

VERSLUNARFULLTRÚI

Verslunarfulltrúi er 580 klukkustunda nám á 2. þrepi hæfniramma um íslenska menntun, sem mögulegt er að meta til 29 framhaldsskólaeininga. Námið er ætlað þeim sem sinna eða hafa hug á að sinna starfi verslunarfulltrúa eða samsvarandi starfi.

Námskráin byggir á starfaprófílnum „Verslunarfulltrúi“, sem finna má hér

Námskrá á pdf

Námskrá í námskrárgrunni

Námslýsing á pdf

VÖRUFLUTNINGASKÓLINN

Vöruflutningaskólinn er 339 kennslustunda nám sem mögulegt er að meta til 23 eininga. Námið er ætlað þeim sem starfa hjá flutningafyrirtækjum og vilja bæði styrkja faglega hæfni sína og efla sjálfstraust.

Námskrá á pdf

ÞJÓNUSTULIÐAR

Þjónustuliðar – grunnnám er 60 kennslustunda nám sem mögulegt er að meta til 5 eininga. Námið er ætlað þeim sem starfa við ræstingar, hreingerningar eða sótthreinsun í býtibúrum, borðstofum, kaffistofum, matsölum eða þvottahúsum.

Námskrá á pdf