Select Page

Námskrár

Almennar námskrár

Frekari upplýsingar um fræðslustofnanir sem kenna eftirfarandi námskrár er að finna HÉR.

Listi yfir hugtök má finna HÉR.

 

Ýttu á + til að fá nánari upplýsingar um námskrárnar.

AÐ LESA OG SKRIFA Á ÍSLENSKU

Að lesa og skrifa á íslensku er 100 klukkustunda nám á 1. þrepi hæfniramma um íslenska menntun, sem mögulegt er að meta til 5 framhaldsskólaeininga. Náminu er ætlað að auka hæfni námsmanna til að lesa og skrifa á íslensku og öðlast öryggi í framburði íslenskra hljóða.

Námskrá á pdf

Námskrá í námskrárgrunni

AFTUR Í NÁM

Aftur í nám er 95 kennslustunda nám sem mögulegt er að meta til 7 eininga. Námið er ætlað þeim sem eiga í erfiðleikum með lestur og ritun.

Námskrá á pdf

Sjá kynningarmynd um námsleiðina

Bæklingur 

GRUNNMENNT

Námskráin Grunnmennt lýsir námi á fyrsta þrepi hæfniramma um íslenska menntun. Námið er alls 500 klukkustunda vinnuframlag nema og jafngildir 24 framhaldsskólaeiningum. Mögulegt er að skipta námskránni í Grunnmennt I og Grunnmennt II eins og lýst er í námskránni.
Námið er fyrir fólk með stutta formlega skólagöngu að baki. Markmið námsins er einkum að stuðla að jákvæðu viðhorfi til náms, byggja upp undirstöðu í námstækni, færnieflingu, sjálfstyrkingu og samskipti. Um leið og námið byggir upp haldgóða undirstöðu í kjarnagreinum (íslensku, stærðfræði og erlendum tungumálum) auk mikilvægra þátta fyrir daglegt líf og störf svo sem samskipti og tölvu- og upplýsingatækni.

Námskrá á pdf

Námskráin í námskrárgrunni

ÍSLENSK MENNING OG SAMFÉLAG

Íslensk menning og samfélag er 200 klukkustunda nám á 1. til 2. þrepi hæfniramma um íslenska menntun, sem mögulegt er að meta til 10 framhaldsskólaeininga. Námið er ætlað fólki af erlendum uppruna til að auðvelda því aðlögun að íslenskum vinnumarkaði og samfélagi.

Námskrá á pdf

Námskrá í námskrárgrunni

LÍF OG HEILSA - LÍFSSTÍLSÞJÁLFUN

Líf og heilsa – lífsstílsþjálfun er 300 klukkustunda nám á 2. þrepi hæfniramma um íslenska menntun, sem mögulegt er að meta til 15 framhaldsskólaeininga. Námið er ætlað fólki sem vill taka ábyrgð á eigin heilsu og bæta hana.

Námskrá á pdf

Námskrá í námskrárgrunni

MENNTASTOÐIR

Námskráin Menntastoðir lýsir námi á öðru þrepi hæfniramma um íslenska menntun. Námið er alls 1200 klukkustunda vinnuframlag nema og jafngildir 60 framhaldsskólaeiningum.
Námið er fyrir fólk með stutta formlega skólagöngu að baki og ætlað þeim sem stefna á nám við undirbúningsdeildir háskóla, ljúka framahaldsskóla eða vilja efla hæfni sína í almennum bóklegum greinum samkvæmt aðalnámskrá framhaldsskóla. Markmið námsins er að styrkja jákvætt viðhorf til náms og auðvelda námsfólki að takast á við ný verkefni og mögulega áframhaldandi nám. Val námsþátta er einkum ætlað að styðja námsfólk í að efla eigin námstækni og samskipti, almennar bóklegar greinar, tölvu- og upplýsingatækni og lokaverkefni þar sem þjálfuð er sjálfstæð verkefnavinna með samþættingu námsþátta.

Námskrár á pdf 

Námskrá í námskrárgrunni

SKREF TIL SJÁLFSHJÁLPAR Í LESTRI OG RITUN

Skref til sjálfshjálpar í lestri og ritun er 40 klukkustunda nám á 1. þrepi hæfniramma um íslenska menntun, sem mögulegt er að meta til 2 framhaldsskólaeininga. Námið er ætlað einstaklingum með lestrar- og skriftarörðugleika með það að markmiði að auka færni þeirra í lestri og ritun.

Námsskrá á pdf

Námskrá í námskrárgrunni

Ummæli námsmanna

STERKARI STARFSKRAFTUR

Námskráin Sterkari starfskraftur lýsir 160 stunda námi á öðru þrepi hæfniramma um íslenska menntun. Tilgangur námsins  er að efla þekkingu og auka hæfni þeirra sem starfa eða hafa huga á að starfa við almenn skrifstofustörf. Markmiðið er að auka þekkingu og leikni þátttakenda til að takast á við örar breytingar í atvinnulífinu samfara fjórðu iðnbyltingunni og auka færni sína í upplýsingatækni. Lögð áhersla á að efla frumkvæði og skapandi hugsun við lausn verkefna.

Námskráin í námskrárgrunni

Námslýsing á pdf

STÖKKPALLUR

Stökkpallur er 180 klukkustunda nám á 1. þrepi hæfniramma um íslenska menntun, sem mögulegt er að meta til 10 framhaldsskólaeininga. Námið er ætlað þeim sem horfið hafa frá námi og/eða eru án atvinnu. Markmið námsins er að auka starfshæfni námsmanna og gera þá meðvitaðri um eigin styrkleika.

Námskrá á pdf

Námskrá í námskrárgrunni

UPPLEIÐ - NÁM BYGGT Á HUGRÆNNI ATFERLISMEÐFERÐ

Uppleið – Nám byggt á hugrænni atferlismeðferð er 40 klukkustunda nám á 2. þrepi hæfniramma um íslenska menntun. Námið er ætlað þeim sem vilja læra að takast á við hamlandi líðan með því að nýta sér aðferðir hugrænnar atferlismeðferðar (HAM) í daglegu lífi.

Námskráin á pdf

Námskrá í námskrárgrunni

Námskráin er þróuð af Framvegis, miðstöð símenntunar.