Select Page

GÁTT 2018

Náms- og starfsráðgjöf í tölum

Náms- og starfsráðgjöf í tölum

Náms- og starfsráðgjöf hefur verið í boði fyrir markhóp FA frá árinu 2006, þeim einstaklingum að kostnaðarlausu. Til markhópsins teljast fullorðnir einstaklingar sem hafa ekki lokið fullu námi frá framhaldsskóla, þ.e. ekki lokið stúdentsprófi, iðnnámi eða sambærilegu...

read more
Nauðsyn öflugrar framhaldsfræðslu

Nauðsyn öflugrar framhaldsfræðslu

Framhaldsfræðslu á vettvangi atvinnulífsins hefur vaxið fiskur um hrygg og er hún nú margháttuð og umfangsmikil. Hún gegnir lykilhlutverki í stuðningi við markmið um aukna menntun og hærra menntunarstig þjóðarinnar. Hlutverk Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins er að...

read more
Framhaldsfræðslan á tímamótum

Framhaldsfræðslan á tímamótum

Árið 2018 er 16. starfsár Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins (FA) og áttunda ár starfseminnar þar sem byggt er á lögum um framhaldsfræðslu nr. 27/2010. Unnið hefur verið að styrkingu innra starfs FA með ýmsum hætti á árinu, meðal annars með því að koma stefnu FA í...

read more
Norrænt tengslanet um nám fullorðinna

Norrænt tengslanet um nám fullorðinna

Norrænt tengslanet um nám fullorðinna (NVL) er áætlun á vegum Norrænu ráðherranefndarinnar. Fræðslumiðstöð atvinnulífsins hefur vistað NVL á Íslandi frá því að netið var sett á laggirnar. Samningur um tengslanetið gildir til loka ársins 2020 og er greinarhöfundur...

read more
Að meta hæfni í atvinnulífinu

Að meta hæfni í atvinnulífinu

Inngangur Fræðslumiðstöð atvinnulífsins (FA) stóð fyrir námsferð í apríl 2018 til að afla þekkingar á framkvæmd raunfærnimats í atvinnulífinu í Svíþjóð. Námsferðin var að hluta til fjármögnuð með styrk frá Erasmus+ KA1 – menntaáætlun ESB. Auk sjö starfsmanna FA fóru...

read more
Endurkoma í nám í gegnum raunfærnimat og atvinnuleysisaðgerðir

Endurkoma í nám í gegnum raunfærnimat og atvinnuleysisaðgerðir

Í umræðu um menntun á Íslandi hefur eitt helsta þrástefið verið áhyggjur af lágu hlutfalli íslenskra ungmenna sem ljúka framhaldsskólanámi á tilsettum tíma (sjá t.d. Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2014). Þessar áhyggjur hafa þó dvínað samhliða því að komið hefur...

read more
Raunfærnimat í húsasmíði. Hvað svo?

Raunfærnimat í húsasmíði. Hvað svo?

Færni og þekking metin að verðleikum Fjöldi fullorðinna einstaklinga hefur um mislangt skeið starfað í byggingariðnaði án starfsréttinda á því sviði. Margir hafa langa reynslu að baki og hafa tekist á við flest þau verkefni sem starfið býður upp á og öðlast þannig...

read more
Hver er saga lýðskóla á Íslandi?

Hver er saga lýðskóla á Íslandi?

Ágrip af sögu lýðskóla á Íslandi. Hvers vegna hefur lýðskólaformið ekki notið jafn mikilla vinsælda hér og hjá nágrannaþjóðum okkar í Danmörku, Noregi og Svíþjóð? Hér verður stiklað á stóru og minnst á helstu skóla sem byggðu á hugmyndafræði lýðskólanna hér á landi á...

read more
Samráð um nám fullorðinna

Samráð um nám fullorðinna

Evrópuverkefni landstengiliðs Erasmus+ menntaáætlun Evrópusambandsins hefur veitt styrki til að efla starf landstengiliða í fullorðinsfræðslu (National Coordinators for Adult Agenda) í aðildarlöndum og EFTA-löndum. Hlutverk landstengiliðanna er að miðla upplýsingum um...

read more
Hæfnistefna – af hverju?

Hæfnistefna – af hverju?

Undanfarin misseri hefur umræða um nauðsyn hæfnistefnu fyrir Ísland farið vaxandi og flestum ber saman um að móta þurfi skýra framtíðarsýn þegar kemur að mennta-, atvinnu- og vinnumarkaðsmálum. Breytingar í atvinnulífinu og á vinnumarkaði færa okkur í senn nýjar...

read more
Löngun til að fara í listnám

Löngun til að fara í listnám

Listþörfin er afar sterkt afl og gefur skapandi einstaklingum þrek til þess að afla sér þekkingar á sviði myndlistar sem krefst sjálfsaga og djúpra innri átaka við að greina og miðla hugmyndum sínum á skapandi, frjóan og frumlegan hátt. Nemendur fullyrða að...

read more
Hvetjum til fræðslu og þjálfunar starfsfólks!

Hvetjum til fræðslu og þjálfunar starfsfólks!

Á Íslandi er unnið að tilraunaverkefni til að efla hæfni starfsfólks í ferðaþjónustu. Starfsfólk Hæfnisetursins og samstarfsaðila, sem eru símenntunarmiðstöðvar og fræðslufyrirtæki, heimsækja stjórnendur fyrirtækja í ferðaþjónustu með tilboði um að greina þarfir fyrir...

read more
Nauðsynlegt að byrja á réttum stað!

Nauðsynlegt að byrja á réttum stað!

Við eigum það til að vera of gjörn á að stökkva af stað og gera breytingar, fylgja nýrri stefnu, taka upp ný kerfi, því hlutirnir ganga kannski ekki eins vel og við viljum að þeir gangi eða það verður breyting á starfsmannahópi fyrirtækisins. Við gleymum oft að...

read more
Raunfærnimat á háskólastigi á Íslandi

Raunfærnimat á háskólastigi á Íslandi

Ína Dögg Eyþórsdóttir.  Raunfærnimat, eða mat á raunverulegri hæfni, byggist á því að nám og söfnun þekkingar eigi sér ekki eingöngu stað innan hins formlega skólakerfis heldur einnig með starfsreynslu, frístundanámi, félagsstörfum, lífsreynslu, fjölskyldulífi og við...

read more
Framhaldsfræðslan og íslenski hæfniramminn um menntun

Framhaldsfræðslan og íslenski hæfniramminn um menntun

Dóra Stefánsdóttir, Ragnhildur B. Bolladóttir og Sonja Dögg Pálsdóttir.  Hæfnirammi um íslenska menntun hefur það markmið að endurspegla stigvaxandi hæfnikröfur í formlegu og óformlegu námi og varpa ljósi á þekkingu, leikni og hæfni sem krafist er að einstaklingar búi...

read more
Næsta skref

Næsta skref

Arnar Þorsteinsson. Önnur útgáfa upplýsinga- og ráðgjafarvefjarins NæstaSkref.is fór í loftið í byrjun árs 2018. Tilgangur vefsvæðisins er fyrst og fremst sá að auðvelda aðgengi að hlutlausum upplýsingum um nám og störf auk þess að gera ráðgjöf á því sviði aðgengilega...

read more
Galdurinn við gestrisni – Þjálfun á persónulegri færni

Galdurinn við gestrisni – Þjálfun á persónulegri færni

Sigrún Jóhannesdóttir og Margrét Reynisdóttir. Vorið 2017 kynntu höfundar greinarinnar nýtt, rafrænt náms- og þjálfunarefni sem við  höfðum hannað og nefndum „Þjálfun í gestrisni”.  Þjálfunarefnið er þróunarverkefni í starfsmenntun, sérstaklega hugsað fyrir starfsfólk...

read more
Mikilvægi fjarkennslu fyrir vænt samfélag

Mikilvægi fjarkennslu fyrir vænt samfélag

Kristianna Winter Poulsen. Reynsla á Norðurlöndum af Interneti og samskiptatækni var megin umfjöllunarefni námsstefnu sem Distansnetið eða bara Distans á vegum Norræna tengslanetsins um nám fullorðinna, NVL, hélt í maí síðastliðnum í Þórshöfn í Færeyjum. Fulltrúi...

read more