Select Page

GÁTT 2008

 

GÁTT 2008 á pdf

Efni í þessu ársriti

Höfundur Grein bls.
Fastir liðir
Ritstjórn Gáttar Ritstjórnarpistill 4
Guðrún Eyjólfsdóttir Ávarp formanns 5
Ingibjörg E Guðmundsdóttir Fræðslumiðstöð atvinnulífsins á sjötta starfsári 6
Gæði  
Hróbjartur Árnason Hefur Fræðslumiðstöð atvinnulífsins gengið til góðs? 17
Ólafur Grétar Kristjánsson NQF – National Qualifications Framework  26
Guðfinna Harðardóttir Gæðaviðmið FA og evrópsk gæðavottun 28
Kristín Njálsdóttir og Sveinn Aðalsteinsson Mikilvægi gæðavottunar í fullorðinsfræðslu 30
Sigríður Ágústsdóttir Gæðavottun menntastofnunar 33
Gylfi Einarsson Gæði námskeiða 35
Torhild Slåtto Kennarinn – lykillinn að gæðum í fjarkennslu 41
Guðfinna Harðardóttir Norræn mósaík um gæði 44
Fullorðinsfræðsla og starfsmenntun  
Ingegerd Green Leiðtogahugsun til samkeppnishæfni, sjálfbærni og velferðar 47
Ásmundur Hilmarsson Ný námsskrá í almennum bóklegum greinum 50
Rakel S Hallvarðsdóttir … veistu … ég kann ekki neitt … 52
Ritstjórnin Hvað áttu við? 58
Anna Vilborg Einarsdóttir Faghópar NVL og íslenskir fulltrúar þeirra 59
Ráðgjöf og raunfærnimat  
Fjóla María Lárusdóttir Raunfærnimat – hver er staðan í dag? 66
Anna Lóa Ólafsdóttir Náms- og starfsráðgjöf á vinnustað 70
Guðfinna Harðardóttir Árangur af náms- og starfsráðgjöf á vinnustað 73
Af sjónarhóli  
Ingibjörg Stefánsdóttir Hvaða gagn er að því að vera með 10 í reikningi en 0 í siðfræði? 76
Alma Birgisdóttir, Hrönn Ljótsdóttir og Lovísa A Jónsdóttir Öldubrjótur 79
Þorbjörg Halldórsdóttir Um árangur Öldubrjóts með tilliti til íslenskukunnáttu þátttakenda 82
Valgerður Jónsdóttir Myndhugsun er náðargáfa 83
Björn Garðarsson Tuðað um menntun verslunarfólks 86
Fræðslumiðstöð atvinnulífsins  
Ásmundur Hilmarsson Námsskrár Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins 88
Guðfinna Harðardóttir Nýjar tölur frá Hagstofunni um nemendur og námslok við 24 ára aldur 91
Guðfinna Harðardóttir Menntunarstig og atvinnuþátttaka Íslendinga í evrópsku samhengi 92