Select Page

GÁTT 2007

GÁTT 2007 á pdf

Efni í þessu ársriti

 

Höfundur Grein bls.
Fastir liðir    
Ritstjórn Gáttar Ritstjórnarpistill 4
Guðrún Eyjólfsdóttir Ávarp formanns 5
Ingibjörg E Guðmundsdóttir Fræðslumiðstöð atvinnulífsins á fimmta starfsári 6
Mat    
Jón Torfi Jónasson og Andrea G Dofradóttir Er símenntunarþjóðfélag á Íslandi? 17
Sigrún Jóhannesdóttir Hvað er gott námsefni í fullorðinsfræðslu? 23
Kristín Njálsdóttir og Sveinn Aðalsteinsson Fræðslusjóðirnir 30
Rósa Maggý Grétarsdóttir Vandinn að velja 35
Ritstjórn Gáttar Gæðaviðmið FA og samstarfsaðila 40
Sólborg Jónsdóttir Félagsliði í nýju landi 41
Fullorðinsfræðsla og starfsmenntun    
Leena Jokinen Námsmaður framtíðarinnar er gagnrýninn 45
Þankabanki NVL Færni til framtíðar 52
Ritstjórnin Hvað áttu við 57
Helga Björk Pálsdóttir Lausnaleikir í námi fullorðinna 59
Sigrún Jóhannsdóttir Lestur með hjálp tölvu 62
Ritstjórn Gáttar Vefþulan 63
Raunfærni og námsráðgjöf    
Fjóla María Lárusdóttir Styrkur starfsmanna er styrkur fyrirtækis 64
Hildur Vignir og Iðunn Kjartansdóttir Þori ég, get ég, vil ég? 68
Fjóla María Lárusdóttir Raunfærnimat í atvinnulífinu – The Value of Work (VOW) 70
Valgeir Blöndal Magnússon Náms- og starfsrágjöf á vinnustað í Eyjafirði 71
Hugrún Ragnarsdóttir Vakning og hvatning, reynsla mín af raunfærnimati 72
Af sjónarhóli    
Ingibjörg Jónasdóttir Mat á ávinningi á þátttöku í Leonardo verkefni 73
Ríkey Sigurbjörnsdóttir Sólskinssaga frá Siglufirði 76
Elín Þór og Lilja Guðmundsdóttir „…þar lærir maður að hafa trú á sjálfum sér…“ 78
Fræðslumiðstöð atvinnulífsins    
Sigrún Kristín Magnúsdóttir Norrænt tengslanet um nám fullorðinna NVL 79
Björn Garðarsson Fagráð verslunar og þjónustu 83