Select Page

EQM/EQM+ Gæðavottun

Merki, reglur og árgjald

 

Aðeins þeir fræðsluaðilar sem staðist hafa úttekt gagnvart EQM gæðaviðmiðum og vottun og staðið skil á árgjaldi og öðrum ákvæðum samnings um gæðavottun milli fræðsluaðila og Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins hafa heimild til að nota EQM merkið.

Fræðsluaðili sem stenst EQM úttekt fær afhent innrammað viðurkenningarskjal þar sem fram kemur nafn fræðsluaðila, númer skírteinis, umfang vottunar og gildistími skírteinis. Mælst er til að skírteininu sé komið fyrir á áberandi stað svo það sé sýnilegt viðskiptavinum.

Fræðsluaðili fær einnig sent EQM gæðamerkið á rafrænu formi. Merkið má nota á heimasíðu fræðsluaðila, í prentað efni og/eða annað efni sem dreift er á ábyrgð fræðsluaðila til að vekja athygli á þeirri starfsemi hans sem lýst er á vottunarskírteini.
Verði fræðsluaðili uppvís að misnotkun EQM merkisins er Fræðslumiðstöð atvinnulífsins heimilt að afturkalla gæðavottun hans sbr. 5.gr. samnings um gæðavottun fræðsluaðila.

Árgjald

Fræðsluaðili greiðir fast árgjald til Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins (FA) og skal gjaldskrá liggja fyrir áður en samningur er gerður. Fyrsta greiðsla er innt af hendi þegar FA hefur samþykkt umsókn fræðsluaðila um úttekt. Gjalddagi eftir það er 15. janúar ár hvert og skal árgjald hafa verið innt af hendi áður en úttekt fer fram.
Innifalið í árgjaldi er:

  • Aðgangur að og notkun rafrænna gagna Evrópska gæðamerkisins.
  • Kostnaður við framkvæmd einnar úttektar vegna EQM vottunar, þ.e. heimsókn úttektaraðila, ferðakostnaður vegna heimsóknar og ritun úttektarskýrslu.
  • Útgáfa vottunarskírteinis.
  • EQM merki á rafrænu formi.

Óski fræðsluaðili eftir frekari þjónustu úttektaraðila svo sem kynningu eða ráðgjöf greiðir hann sérstaklega fyrir það skv. gjaldskrá úttektaraðila. Standist fræðsluaðili ekki úttektir skv. lið b og komi til aukaheimsóknar vegna þess þá ber fræðsluaðili sjálfur þann kostnað. Fræðsluaðili getur óskað eftir viðbótarheimsókn matsaðila vegna breytinga á starfseminni eða vegna árlegs sjálfsmats fræðsluaðila og ber fræðsluaðili sjálfur þann kostnað.
Samanber ákvörðun stjórnar Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins frá 14. október 2013 mun árgjald EQM taka hækkun í samræmi við breytingar á vísitölu neysluverðs, meðaltal undangengins árs.

Árgjaldið árið 2020 er kr. 211.200,-

Nánari upplýsingar veitir Björn Garðarsson í síma 599 1400 eða bjorn@frae.is