Select Page
30. mars, 2019

Opið fyrir umsóknir um styrki Fræðslusjóðs til þróunar og nýsköpunar í framhaldsfræðslu

Fræðslumiðstöð atvinnulífsins auglýsir eftir umsóknum um styrki úr Fræðslusjóði vegna nýsköpunar og þróunarverkefna í framhaldsfræðslu, sbr. lög um framhaldsfræðslu nr. 27/2010.

Forgangssvið við úthlutun árið 2019 eru:

  • Efling stafrænnar hæfni vegna þróunar starfa.
  • Þróun kennsluhátta í framhaldsfræðslu.
  • Raunfærnimat í atvinnulífinu sem byggir á hæfnigreiningu starfa.

Við mat á umsóknum var litið til þess hvernig verkefni falli að markmiðum í 2. grein laga um framhaldsfræðslu og hvort umsækjandi hafi sýnt fram á faglega þekkingu og reynslu til að vinna verkefnið sem sótt var um styrk til. Einnig var skoðað hvort verkefni:

  • hafi skýr skilgreind markmið og vel skilgreinda verkefnastjórn,
  • mæti sýnilegri þörf fyrir menntunarúrræði í framhaldsfræðslu,
  • feli í sér nýsköpun eða þróun í kennsluháttum í framhaldsfræðslu,
  • feli í sér samstarf og að framlag samstarfsaðila sé tryggt og vel skilgreint,
  • hafi raunhæfa kostnaðar-, verk- og tímaáætlun,
  • sé líklegt til að skila hagnýtri afurð og verði vel kynnt.

Eingöngu er tekið við umsóknum á rafrænu formi:

Umsóknarfrestur var til og með 6. maí 2019.

Fyrri úthlutanir

Upplýsingar um vinnuferli og viðmiðanir 2018

Lög um framhaldsfræðslu nr. 27/2010

Úthlutunarreglur Þróunarsjóðs

Leiðbeiningar við gerð loka- og áfangaskýrslna