Select Page
13. maí, 2020

Nordplus verkefnið – Starfs- og námsráðgjöf og hæfni í atvinnulífinu – Ný heimasíða

Verkefnið Starfs- og námsráðgjöf og hæfni í atvinnulífinu (Karrierevejledning og (real)kompetencer i arbejdslivet – KIAL) snýr að náms- og starfsráðgjöf fyrir fullorðna á vinnumarkaði þar sem þörf á símenntun og starfsþróun eykst samfara hröðum breytingum í atvinnulífinu.  Sýnd verða fjölbreytt dæmi um starfsferil fólks þar sem lögð er áhersla á að draga fram hvernig  nýta má  hæfni  á nýjum vettvangi og/eða í annarskonar starfi og hvernig atvinnulíf og menntun spila saman.

Í öðrum hluta verður skoðað hvers konar hæfni og þekking er mikilvæg fyrir ráðgjafa til að sinna fullorðnum á vinnumarkaði. Einnig þær aðferðir og tæki sem best henta fyrir náms- og starfsráðgjöf við fólk sem vill eða þarf að breyta til eða skipta um starfsvettvang.  Verkefninu  lýkur með því að boðið verður upp á námskeið fyrir norræna ráðgjafa þar sem afurðir þess verða kynntar og prófaðar. 

Samstarfsaðilar í KIAL verkefninu eru frá Íslandi, Finnlandi og Danmörku.  Í hverju landi er ráðgefandi hópur náms- og starfsráðgjafa frá atvinnulífinu og mismunandi skólastigum,  auk sérfræðinganets NVL um ráðgjöf, en þátttakendur verkefnisins eru jafnframt fulltrúar í því neti.

Lesið meira um verkefnið hér: https://www.kial.nu/