GÁTT 2007

Ársritið í heild sinni 

Fastir liðir  
Ritstjórn Gáttar Ritstjórnarpistill
Guðrún Eyjólfsdóttir Ávarp formanns
Ingibjörg E Guðmundsdóttir Fræðslumiðstöð atvinnulífsins á fimmta starfsári
Mat  
Jón Torfi Jónasson og Andrea G Dofradóttir Er símenntunarþjóðfélag á Íslandi?
Sigrún Jóhannesdóttir Hvað er gott námsefni í fullorðinsfræðslu?
Kristín Njálsdóttir og Sveinn Aðalsteinsson
Fræðslusjóðirnir
Rósa Maggý Grétarsdóttir Vandinn að velja
Ritstjórn Gáttar Gæðaviðmið FA og samstarfsaðila
Sólborg Jónsdóttir Félagsliði í nýju landi
Fullorðinsfræðsla og starfsmenntun  
Leena Jokinen Námsmaður framtíðarinnar er gagnrýninn
Þankabanki NVL Færni til framtíðar
Ritstjórnin Hvað áttu við
Helga Björk Pálsdóttir Lausnaleikir í námi fullorðinna
Sigrún Jóhannsdóttir Lestur með hjálp tölvu
Ritstjórn Gáttar Vefþulan
Raunfærni og námsráðgjöf  
Fjóla María Lárusdóttir Styrkur starfsmanna er styrkur fyrirtækis
Hildur Vignir og Iðunn Kjartansdóttir Þori ég, get ég, vil ég?
Fjóla María Lárusdóttir Raunfærnimat í atvinnulífinu - The Value of Work (VOW)
Valgeir Blöndal Magnússon Náms- og starfsrágjöf á vinnustað í Eyjafirði
Hugrún Ragnarsdóttir Vakning og hvatning, reynsla mín af raunfærnimati
Af sjónarhóli  
Ingibjörg Jónasdóttir Mat á ávinningi á þátttöku í Leonardo verkefni
Ríkey Sigurbjörnsdóttir Sólskinssaga frá Siglufirði
Elín Þór og Lilja Guðmundsdóttir "...þar lærir maður að hafa trú á sjálfum sér..."
Fræðslumiðstöð atvinnulífsins  
Sigrún Kristín Magnúsdóttir Norrænt tengslanet um nám fullorðinna NVL
Björn Garðarsson Fagráð verslunar og þjónustu