ÚTGÁFA

GÁTT 2005

GÁTT 2005 á pdf

Höfundur Grein bls.
Fastir liðir  
Ritstjórn Gáttar Ritstjórnarpistill 4
Gylfi Arnbjörnsson Ávarp formanns 5
Ingibjörg E. Guðmundsdóttir Starfsemi Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins dafnar vel 6
Kennslufræði  
Hróbjartur Árnason Hvað er svona merkilegt við það… að vera fullorðinn? 14
Gylfi Einarsson og Ólafur Jónsson Þjálfun og þróun á vinnustað 23
Knud Illeris Brjótum ísinn 27
Sigrún Jóhannesdóttir Þekkingarmiðlun eða starfsundirbúningur? 29
Guðmunda Kristinsdóttir Um þarfir og óskir markhópsins 35
Guðmunda Kristinsdóttir Starfsnám fyrir fullorðna – Hvað þarf til árangurs? 38
Fullorðinsfræðsla og starfsmenntun
 
Elísabet Arnardóttir og Guðmundur B. Kristmundsson Um niðurstöður lestrarrannsóknar 41
Sigrún Kristín Magnúsdóttir Fræðsla fullorðinna á Íslandi 49
Fjóla María Lárusdóttir Námshvatning á vinnustað 54
Arnbjörn Ólafsson ALL – Acreditation of lifelong learning 58
Pétur Einarsson Mat á árangri þjálfunar 62
Sigrún Kristín Magnúsdóttir NVL – Norrænt tengslanet um nám fullorðinna 64
Hans-Inge Persson Miðstöð sveigjanlegs náms 67
Raunfærni  
Bjarni Ingvarsson og Fjóla María Lárusdóttir Leonardó verkefni undir stjórn FA 70
Agnethe Nordentoft Efling færni með fullorðinsfræðslu 72
Bjarni Ingvarsson Nám og vinna – haldast í hendur við mat á raunfærni 78
Af sjónarhóli  
Sigurgeir H. Garðarsson Starfsþjálfun í verslunarfagnámi 81
Guðrún Kristín Jóhannsdóttir Fiskur og ferðaþjónusta 82
Lilja Sæmundsdóttir Fagnámskeið í heilbrigðis- og félagsþjónustu 84
Guðjón Sigurðsson Reynsla Símans af raunfærnimati 85
Viðtal við Guðbjörgu Benjamínsdóttur Að einhver trúi á mann 87
Um markhópinn
 
Ásmundur Hilmarsson Góðar forsendur til fjarnáms á Internetinu 89
Ásmundur Hilmarsson Brottfall úr framhaldsskólum 93
Fræðslumiðstöð atvinnulífsins
 
  Ritstjórn Gáttar   Hvað áttu við? 96
  Sigrún Jóhannesdóttir   Námsstefnan Nám 2005 97
  Ritstjórn Gáttar   Til greinahöfunda 98