ÚTGÁFA

GÁTT 2004

 

GÁTT 2004 á pdf

Höfundar Grein bls.
Fastir liðir    
Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir Ávarp menntamálaráðherra 5
Gústaf Adolf Skúlason Ávarp formanns 6
Ingibjörg E. Guðmundsdóttir Um tilurð og starfsemi Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins 7
Fullorðinsfræðsa og stafsmenntun á Íslandi
   
Jón Torfi Jónasson Staða og þróun starfsfræðslu og símenntunar 12
Sérfræðingahópur FA Hvað áttu við? 20
Elísabet Arnardóttir og Guðmundur B. Kristmundsson Rannsókn á læsi fullorðinna 23
Raunfærnimat    
Ingibjörg E. Guðmundsdóttir Svo lengi lærir sem lifir 28
Sölvi Sveinsson Mat á raunfærni og óformlegu námi 33
Ronny Nilsson og Ingela Bergman Raunfærnimiðstöð í Málmey 34
Torid Nilsen Mohn Skráning og mat á raunfærni í Noregi 39
Sigþrúður Guðmundsdóttir og Ragnhildur Vigfúsdóttir Hvað þarftu að kunna og geta til að geta sinnt starfi þínu? 44
Gunnlaug Hartmannsdóttir Færnimappan – tæki til sjálfsþekkingar? 47
Fjóla María Lárusdóttir Mat á færni til styttingar á námi 50
Af sjónarhóli
   
Pétur Ó. Einarsson Samkeppni, mannauður og starfsemin 53
Jón Gnarr Lífsreynslusaga 54
Kennslufræði    
Sigrún Jóhannesdóttir Finnst fullorðnum líka leikur að læra? 56
Erla Kristjánsdóttir Fjölgreindarkenningin í fullorðinsfræðslu 60
Ásmundur Hilmarsson Að lokinni umræðu 67
Hólmfríður E. Guðmundsdóttir Aftur í nám: Ron Davis aðferðin 73
Guðmunda Kristinsdóttir Stafstengt verslunarfagnám 75
Náms- og starfsráðgjöf
   
Fjóla María Lárusdóttir Þróun ráðgjafar á vinnustöðum 82
Um markhópinn
   
Garðar Vilhjálmsson Drög að greiningu á félagsmönnum í Eflingu-stéttarfélagi 87
Ásmundur Hilmarsson Um markhóp Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins 88
Ýmislegt
   
Námsskrár metnar til eininga á framhaldsskólastigi   97
Til greinahöfunda   98