Select Page

Sérfræðingur í fullorðinsfræðslu

Fræðslumiðstöð atvinnulífsins ehf. óskar eftir að ráða sérfræðing í störf á sviði fullorðinsfræðslu, einkum við hæfnigreiningar starfa og námshönnun.

Við viljum einstakling sem er jákvæður og lausnarmiðaður og hefur:

  • Menntun og reynslu sem nýtist í starfi
  • Reynslu af fræðslumálum og reynslu almennt af atvinnulífi
  • Reynslu af verkefnastjórnun
  • Reynslu af að vinna undir álagi og í hóp
  • Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum
  • Rit- og samskiptafærni á íslensku, ensku og einu Norðurlandatungumáli.

Nánari upplýsingar um hæfnigreiningar má finna hér
Nánari upplýsingar um námskrár má finna hér
Nánari upplýsingar um okkur má finna hér

Umsóknir sendist á frae@frae.is fyrir 22. jan. nk. Öllum umsóknum verður svarað.

Fræðslumiðstöð atvinnulífsins ehf. er í eigu Alþýðusambands Íslands, Samtaka atvinnulífsins, BSRB, Sambands íslenskra sveitarfélaga og fjármálaráðuneytisins. Hlutverk  FA er að vera samstarfsvettvangur og sérfræðisetur aðila vinnumarkaðarins um fullorðins- og starfsmenntun á íslenskum vinnumarkaði í samstarfi við aðrar fræðslustofnanir. Hjá FA vinna nú 17 starfsmenn, flestir sérfræðingar á sviði fullorðinsfræðslu. Markmiðið er að veita starfsmönnum, sem ekki hafa lokið prófi frá framhaldsskóla, tækifæri til að afla sér menntunar eða bæta stöðu sína á vinnumarkaði og auka þar með samkeppnishæfni íslensks atvinnulífs.

Skipholti 50b 105 Reykjavík

599 1400

frae@frae.is