Select Page

Sérfræðingur í fullorðinsfræðslu

Fræðslumiðstöð atvinnulífsins ehf. óskar eftir að ráða sérfræðing í starf á sviði þróunar í fullorðinsfræðslu. Um tímabundið starf er að ræða í 18 mánuði með möguleika á framlengdri ráðningu.

Við leitum að jákvæðum og lausnamiðuðum einstaklingi sem hefur:

  • Menntun og reynslu sem nýtist í starfi.
  • Reynslu af fræðslumálum og almennu atvinnulífi.
  • Reynslu af verkefnastjórnun.
  • Reynslu af að vinna undir álagi og í hópi.
  • Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum.
  • Ritfærni í íslensku, ensku og einu norðurlandamáli.

Nánari upplýsingar er að finna hér á vef Fræðslumiðstöðvarinnar www.frae.is.

Umsóknir sendist á frae@frae.is fyrir 19. nóv. nk. Fullum trúnaði heitið við meðferð umsókna og öllum umsóknum verður svarað.

Fræðslumiðstöð atvinnulífsins ehf. er í eigu Alþýðusambands Íslands, Samtaka atvinnulífsins, BSRB, Sambands íslenskra sveitarfélaga og fjármálaráðuneytisins. Hlutverk  FA er að vera samstarfsvettvangur og sérfræðisetur aðila vinnumarkaðarins um fullorðins- og starfsmenntun á íslenskum vinnumarkaði í samstarfi við aðrar fræðslustofnanir. Hjá FA vinna nú 17 starfsmenn, flestir sérfræðingar á sviði fullorðinsfræðslu. Markmið Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins er að veita starfsmönnum á vinnumarkaði, sem ekki hafa lokið prófi frá framhaldsskóla, tækifæri til að afla sér menntunar eða bæta stöðu sína á vinnumarkaði og auka þar með samkeppnishæfni íslensks atvinnulífs.

Skipholti 50b 105 Reykjavík

599 1400

frae@frae.is