Select Page

Fræðslumiðstöð atvinnulífsins auglýsir eftir umsóknum um styrki úr Fræðslusjóði vegna nýsköpunar og þróunarverkefna í framhaldsfræðslu, sbr. lög um framhaldsfræðslu nr. 27/2010.

Forgangssvið við úthlutun árið 2018 eru:

Hæfnigreiningar starfa í samstarfi við atvinnulíf og fræðsluaðila. – Hæfnikröfur starfa eru viðmið um hvaða hæfni þarf til að gegna tilteknum störfum. Hæfnikröfurnar má nýta við hönnun á námi til undirbúnings þátttöku í atvinnulífinu, sem viðmið í raunfærnimati eða sem leiðarljós í starfsþróun. Það er því að mati nefndarinnar nauðsynlegt að hvetja til  hæfnigreininga starfa og fjölga starfaprófílum.

Þróun þrepaskipts starfsnáms fyrir markhóp framhaldsfræðslu. – Það er mikilvægt að starfsnám sé skipulagt á grundvelli stigvaxandi hæfni, tengda við þrep hæfnirammans. Það falli að þörfum einstaklinga og nýtist atvinnulífi.  Áhersluatriði þetta fellur vel að markmiðum framhaldsfræðslu og markhópi .

Þróa og útfæra leiðir til að auðvelda og efla fræðslu innan fyrirtækja og í dreifðum byggðum. – Mikilvægt er að auka veg framhaldsfræðslu í atvinnulífinu.  Aðlaga þarf fræðslu að starfsemi fyrirtækja og aðstæðum á hverjum stað.  Þróa þarf leiðir og aðferðir með það í huga að þær nýtist einstaklingum og atvinnulífi, bæði í þéttbýli og dreifbýli. 

Við mat á umsóknum var litið til þess hvernig verkefni falli að markmiðum í 2. grein laga um framhaldsfræðslu og hvort umsækjandi hafi sýnt fram á faglega þekkingu og reynslu til að vinna verkefnið sem sótt var um styrk til. Einnig var skoðað hvort verkefni:

  • hafi skýr skilgreind markmið og vel skilgreinda verkefnastjórn,
  • mæti sýnilegri þörf fyrir menntunarúrræði í framhaldsfræðslu,
  • feli í sér nýsköpun eða þróun í kennsluháttum í framhaldsfræðslu,
  • feli í sér samstarf og að framlag samstarfsaðila sé tryggt og vel skilgreint,
  • hafi raunhæfa kostnaðar-, verk- og tímaáætlun,
  • sé líklegt til að skila hagnýtri afurð og verði vel kynnt.

Eingöngu er tekið við umsóknum á rafrænu formi:

Umsóknareyðublað

Umsóknarfrestur er til og með 24. apríl 2018

Auglýsingin

Fyrri úthlutanir

Upplýsingar um vinnuferli og viðmiðanir 2018

Lög um framhaldsfræðslu nr. 27/2010

Úthlutunarreglur Þróunarsjóðs

Leiðbeiningar við gerð loka- og áfangaskýrslna

 

Skipholti 50b 105 Reykjavík

599 1400

frae@frae.is