Select Page

Fræðslumiðstöð atvinnulífsins hefur unnið að nýrri útgáfu upplýsinga- og ráðgjafavefjarins Næsta skref sem nú er aðgengileg á slóðinni http://www.naestaskref.is/. Unnið var að þróun vefjarins í samvinnu við Sérfræðisetur í ævilangri náms- og starfsráðgjöf  og fleiri aðila árin 2012-2014 og var þá hluti af IPA styrktu verkefni, sem FA stýrði, og bar heitið: Þróun raunfærnimats til að efla starfshæfni fullorðinna með litla formlega menntun. Vinnan lá að mestu niðri frá miðju ári 2014 en hófst að nýju haustið 2016 og er vefurinn nú kominn í loftið, endurgerður. Á vefsvæðinu er að vinna lýsingar á 250 störfum og 100 námsleiðum, áhugakönnun, skimunarlista vegna raunfærnimats og upplýsingar um ráðgjöf og starfsemi símenntunarmiðstöðva.

Vefurinn á að geta gagnast öllum í leit að upplýsingum um nám eða starf auk þess að vera verkfæri í ráðgjöf.

Skipholti 50b 105 Reykjavík

599 1400

frae@frae.is