VISKA - nýtt Evrópuverkefni um aukinn sýnileika á starfshæfni innflytjenda

Fræðslumiðstöð atvinnulífsins (FA) og IÐAN fræðslusetur hlutu í mars s.l. styrk úr Erasmus+  menntaáætlun Evrópusambandsins fyrir verkefnið Visible Skills of Adults (VISKA). Um er að ræða Erasmus KA3 stefnumótunarverkefni sem FA og IÐAN stýra hér á landi fyrir hönd Mennta- og menningarmálaráðuneytisins. Rannís hafði umsjón með mótun verkefnisins.

Heildarfjármagn til verkefnisins er 1.8 milljónir Evra. Það dreifist á fjögur þátttökulönd sem auk Íslands eru Belgía, Írland og Noregur - en það er Kompetanse Norge sem leiðir heildarverkefnið. VISKA er tilrauna- og rannsóknarverkefni sem beinir sjónum að því forgangsatriði í stefnu Evrópusambandsins að efla starfshæfni innflytjenda með því að meta færni þeirra og auka þar með möguleika þeirra á því að fá störf við hæfi og hlúa þannig að félagslegri aðlögun. Miðað er að því að þróa og efla tengslanet hagsmunaðila og þróa verkfæri sem gera færni innflytjenda sýnilegri. Verkefnið er til þriggja ára og lýkur í byrjun árs 2020.  Niðurstöður verkefnisins koma til með að nýtast við stefnumótun landanna í málaflokkunum. 

Viska

Samstarfsaðilar á fyrsta verkefnafundinum í Osló.

Erasmus1