Auglýst eftir umsóknum um styrki úr Fræðslusjóði til þróunar og nýsköpunar í framhaldsfræðslu

Fræðslumiðstöð atvinnulífsins auglýsir eftir umsóknum um styrki úr Fræðslusjóði vegna nýsköpunar og þróunarverkefna í framhaldsfræðslu, sbr. lög um framhaldsfræðslu nr. 27/2010.

Forgangssvið við úthlutun árið 2016 eru:

  • Þróun kennsluhátta innan framhaldsfræðslu þar sem sjónum er beint að starfi kennara í framhaldsfræðslu, kennslufræði fullorðinna, námsmati, notkun námsefnis, námsumhverfi, kennsluaðferðum og notkun upplýsingatækni.
  • Raunfærnimat í atvinnulífinu sem byggist á hæfnigreiningu starfa.
  • Nýjar leiðir til að kynna framhaldsfræðslu með það að markmiði að ná til þeirra einstaklinga innan markhóps framhaldsfræðslu sem síst afla sér menntunar.
  • Opið gagnvirkt námsefni sem nýtist sérstaklega í vottuðum námsleiðum framhaldsfræðslu, einkum með áherslu á að efla grunnleikni.

Við mat á umsóknum var litið til þess hvernig verkefni falli að markmiðum í 2. grein laga um framhaldsfræðslu og hvort umsækjandi hafi sýnt fram á faglega þekkingu og reynslu til að vinna verkefnið sem sótt var um styrk til. Einnig var skoðað hvort verkefni:

  • hafi skýr skilgreind markmið og vel skilgreinda verkefnastjórn,
  • mæti sýnilegri þörf fyrir menntunarúrræði í framhaldsfræðslu,
  • feli í sér nýsköpun eða þróun í kennsluháttum í framhaldsfræðslu,
  • feli í sér samstarf og að framlag samstarfsaðila sé tryggt og vel skilgreint,
  • hafi raunhæfa kostnaðar-, verk- og tímaáætlun,
  • sé líklegt til að skila hagnýtri afurð og verði vel kynnt.

Umsóknarfrestur var til og með 27. apríl 2016.

Fyrri úthlutanir.

Upplýsingar um vinnuferli og viðmiðanir.

Lög um framhaldsfræðslu nr. 27/2010.

Úthlutunarreglur Þróunarsjóðs.

Leiðbeiningar við gerð loka- og áfangaskýrslna.