Námskeið - þjálfun vegna raunfærnimats

Fræðslumiðstöð atvinnulífsins mun bjóða upp á námskeið um raunfærnimat  21. og 22. maí 2014. Námskeiðin eru ætluð matsaðilum, náms- og starfsráðgjöfum og verkefnisstjórum sem koma að raunfærnimatsverkefnum. Ekkert námskeiðsgjald  er greitt, en FA greiðir hvorki fyrir ferðir né uppihald þátttakenda. Framkvæmd er háð því að nægileg þátttaka fáist.  

Námskeiðið verður haldið hjá Fræðslumiðstöð atvinnulífsins, Ofanleiti 2, fimmtu hæð. Fyrri daginn hefst námskeiðið kl. 10.15 og seinni daginn byrjum við kl. 9.00. Nánari upplýsingar um innihald og  tímasetningar er að finna í dagskrá sem má nálgast HÉR.

Námskeiðslýsing

Tilgangur námskeiðanna  er að kynna fyrir þátttakendum hugtakið raunfærnimat og þjálfa þá í því að vinna við raunfærnimat samkvæmt því ferli sem þróað hefur verið hér á landi. Námskeiðið er liður í að formfesta raunfærnimatsferlið, stuðla að gæðum og mæta síauknum þörfum. Námskeiðið er 15 kennslustundir.

Leiðir á námskeiðinu

Á námskeiðinu verður farið yfir skilgreiningu á raunfærnimati, reglugerðir, lög og framkvæmd.  Farið verður yfir það raunfærnimatsferli sem þróað hefur verið hér á landi og greiningardæmi tekin til glöggvunar á framkvæmd þess.  Lögð er áhersla á almenna virkni þátttakenda í gegnum umræður og æfingar í hópum þar sem þátttakendur fá tækifæri til að byggja upp færni í að meta raunfærni á uppbyggilegan og réttmætan hátt og finna lausnir á álitamálum.

Reglugerð no.1163

Þann 30. október 2011 kom út reglugerð vegna framhaldsfræðslulaga og  þar segir m.a: Sérfræðingar sem annast raunfærnimat skulu hafa aflað sér fullnægjandi þekkingar og þjálfunar í mati á raunfærni samkvæmt kröfum mennta- og menningarmálaráðuneytisins.

Skráning Sendið upplýsingar á netfangið [email protected]   um eftirfarandi atriði;

  • Nafn þess sem sækir námskeiðið
  • Kennitölu
  • Í gegnum hvaða aðila kemur viðkomandi (símenntunarmiðstöð/skóli/stofnun/annað)

Kær kveðja

Haukur Harðarson

Arnheiður Gígja Guðmundsdóttir

Fræðslumiðstöð atvinnulífsins