Fyrirmyndir í námi fullorðinna árið 2013

Fyrirmyndir í námi fullorðinna er viðurkenning sem Fræðslumiðstöð atvinnulífsins veitir. Áfram veginn, var yfirskrift fundar sem haldinn var á Grand Hótel Reykjavík þann 5. desember síðastliðinn. Þar var þremur einstaklingum veitt viðurkenningin þeim Andra Steini Birgissyni frá Mími- símenntun, Guðrúnu Fjólu Kristjánsdóttur, Fræðsluneti Suðurlands og Haraldi Jóhanni Ingólfssyni frá Farskólanum Norðurlandi vestra. Öll höfðu þau sigrast á ákveðnum hindrunum sem héldu þeim frá námi og náðu í kjölfarið góðum árangri í námsleiðum símenntunarmiðstöðvanna. Fyrirmyndirnar þrjár vildu allar koma þakklæti á framfæri við símenntunarmiðstöðvarnar sem þau höfðu sótt námið hjá einkum náms- og starfsráðgjafana sem höfðu veitt ómetanlega stuðning og uppörvun. Þeim bar saman um að fyrirkomulagði sem framhaldsfræðslan býður upp á ætti stóran þátt í því að þau hefðu lokið þessum áföngum, sótt sér frekari menntun og bætt stöðu sína á vinnumarkaðinum.

Andri Steinn Birgisson er 29 ára, hann greindist með lesblindu viku fyrir samræmdu prófin í 10. bekk. Í framhaldinu setti Andri námsferilinn til hliðar og sneri sér að knattspyrnunni sem hann hafði stundað frá fimm ára aldri. Hann hafði afskrifað frekara nám eftir að knattspyrnuferlinum lauk vegna lesblindunnar. Það hafði þó verið draumur Andra að ganga í slökkviliðið, en til þess vissi hann að frekara nám væri nauðsynlegt. Með hvatningu frá kærustu sinni leitaði Andri til Mímis-símenntunar þar sem námsráðgjafi tók vel á móti honum og veitti honum þann stuðning sem hann þurfti. Andri stóð sig vel í námsleiðunum hjá Mími-símenntun og stundar nú nám í Íþróttafræði við Háskólann í Reykjavík.

Guðrún Fjóla Kristjánsdóttir er 37 ára. 18 ár liðu frá því að Guðrún lauk grunnskóla þar til að hún tók þráðinn upp að nýju. Hún hafði glímt við mikið þunglyndi, kvíða og brotið sjálfstraust. Guðrún fékk sendan bækling um námsframboðið hjá Fræðsluneti Suðurlands og eftir mikla hvatningu frá fjölskyldu sinni leitaði hún sér frekari upplýsinga og skráð sig í Grunnmenntaskólann sem hún lauk með mjög góðum árangri. Að því loknu sótti hún Nám og þjálfun í almennum bóklegum greinum, í kjölfar þess nýtti hún sér aðstoð námsráðgjafa og hóf nám á Sjúkraliðabraut við Fjölbrautaskóla Suðurlands. Guðrún hefur nú lokið náminu og starfar sem sjúkraliði í heimahjúkrun í Árnessýslu.

Haraldur Jóhann Ingólfsson er 46 ára. Í grunnskóla var hann greindur lesblindur og fékk þau skilaboð í skólanum að hann gæti ekki lært. Hann fór snemma út á vinnumarkaðinn og var lengst af á sjó. Árið 2008 fór Haraldur í námsleiðina Aftur í nám hjá Farskólanum, það nám segir Haraldur að hafi breytt lífi sínu, þar komst hann að því að hann gat vel lært. Hann sótti fleiri námsleiðir hjá Farskólanum í framhaldinu og vorið 2011 lauk hann sveinsprófi í vélvirkjun frá Verkmenntaskólanum á Akureyri. Haraldur nam þó ekki staðar þar, heldur mun hann ljúka vélstjórnarréttindum B nú í desember.

Mynd2 Vidurkenning

Fyrirmyndir í námi fullorðinna hjá Fræðslumiðstöð atvinnulífsins (FA) árið 2013. Frá
vinstri: Guðrún Fjóla Kristjánsdóttir, Andri Steinn Birgisson og Haraldur Jóhann Ingólfsson.

Fyrirmyndir

Frá vinstri: Guðrún Fjóla Kristjánsdóttir, Andri Steinn Birgisson, Haraldur Jóhann Ingólfsson og Ingibjörg Elsa Guðmundsdóttir framkvæmdastjóri FA.